ПОНЕДЕЉАК 15. мај последњи је рок за плаћање друге овогодишње рате пореза за имовину. С обзиром на то да овај порез наплаћују свака општина и град за себе, некима нова решења још нису пристигла на кућне адресе. У том случају, грађани треба да на уплатницу упишу износ једнак последњој лањској рати, баш као што су радили и за прву рату коју су плаћали у фебруару. Када им пристигне решење, имаће рок од 15 дана да уплате евентуалну разлику у односу на рату коју су платили по старом обрачуну.

Краљевчани су једни од оних који још нису сазнали колики намет им је разрезан за 2017. годину. У тамошњем одељењу пореске администрације градске управе истичу да ће решења за овогодишњи порез на имовину почети да пристижу тек крајем овог месеца.

- Као и прошле године, решења шаљемо тек крајем маја и почетком јуна - каже Јован Симовић, начелник Одељења пореске администрације краљевачке градске управе. - На основу јединствене цене утврђене за целу Србију, износ на решењима пореза на станове у односу на 2016. увећан је за 2,7 одсто, а за локале је смањен за три одсто.

Градске власти у Врању нису повећавале износ пореза на имовину за ову годину, јер је значајније поскупљење затекло житеље овог града прошле године, што су највише осетили власници породичних кућа. У појединим градским зонама повећање по том основу је износило и до 51 одсто. Број донетих решења за порез на имовину грађана ове године је за 1.040 већи него лане - укупно 20.870, показују подаци локалне пореске администрације у Врању.

ПЛЕНИДБА ИМОВИНЕ? Ове године, у циљу пуњења градске касе Врања, акценат је стављен на ефикаснију наплату свих јавних прихода, па је направљен план који укључује чак и меру принудне наплате кроз пленидбу покретне и непокретне имовине пореских дужника, која се у Врању уводи први пут. Иако је, према извештају локалне пореске администрације, наплата локалних јавних прихода током прошле године повећана за 50 милиона динара у односу на претходну, дуг по основу пореза на имовину износи 340 милиона. Од тога, грађани дугују 180, а фирме 160 милиона динара.

На подручју града Новог Сада у току је подела овогодишњих решења за порез на имовину са износима већим проценат или тек мало више у односу на лањски "разрез" те обавезе. Како је прецизирано за "Новости" у Градској пореској управи, за власнике станова у првој градској стамбеној зони поскупљење износи 1,10 одсто, они у другој плаћају 1,11 процената више, а у трећој за 1,05 одсто. Према тој рачуници, за стан површине 50 квадратних метара у првој зони стар 10 година лане је порез износио укупно 9.240 динара, док би у овој требало издвојити 101 динар више. Имајући у виду квартално плаћање, то значи да грађани свака три месеца плаћају више од 11 до 25 динара на име те пореске обавезе. То незнатно поскупљење, како тврде у Граду, настало је услед раста цена некретнина.

Слично је и у Београду. Поједини обвезници добили су решења, други их још чекају. Износи су, судећи према онима који су добили своја решења, нешто увећани, за до хиљаду динара за шире централне зоне. Град Београд је још пре пристизања прве рате на наплату најавио да грађани могу да очекују до два одсто већу пореску обавезу у овој у односу на претходну годину.

КАМАТЕ И КАЗНЕ

КАШЊЕЊЕ у плаћању било које рате повлачи за собом и затезну камату по стопи од 14 одсто. Прописи предвиђају и могућу казну од 5.000 динара по свакој закаснелој рати.