У НАРЕДНИХ пет година руски и кинески неимари требало би потпуно да обнове пругу између мађарске и српске престонице. Радови између Београда и Будимпеште подељени су у три фазе, а завршена је техничка документација за средњу деоницу, Стара Пазова - Нови Сад, која се финансира из руског кредита. За потез од Београда до Старе Пазове готов је идејни пројекат, а припрема се израда Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење. Генерални директор Саобраћајног института ЦИП Милутин Игњатовић, за “Новости”, каже да се очекује и почетак израде техничке документације за трећу деоницу, од Новог Сада до границе са Мађарском, која је најлакша, јер пролази кроз Панонску низију. Први радови могли би да почну на пролеће.

Предвиђено је да се постојећа једноколосечна пруга, стара више од 130 година, реконструише и изгради као савремена, са два колосека за путнички и теретни саобраћај и брзину 200 километара на сат. Пруга ће бити електрифицирана и опремљена технолошки најсавременијим системима контроле и управљања саобраћајем у складу са европским стандардима.

- Сада имамо једноколосечну пругу, а биће изграђен допунски, нови, други колосек на који ће се пребацити саобраћај са садашњег старог једноколосечног, па онда да се реконструише стари и направи двоколосечна пруга - прича Игњатовић. - На делу Батајница - Стара Пазова пруга ће бити реконструисана за функцију спајања и раздвајања две двоколосечне пруге високог ранга и за раздвајање путничког и теретног саобраћаја на подручју београдског чвора. Електротехнички део пројекта смо урадили у сарадњи са кинеским фирмама. Потребно је да се обави стручна контрола Републичке ревизионе комисије, а у припреми је израда Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење. Процењено време изградње је око три године.

БЕЗБЕДНОСТ КАО ПРИОРИТЕТ - СВА укрштања пруге са путевима биће денивелисана изградњом надвожњака и подвожњака, а пруга ће бити ограђена - открива Игњатовић.
- С обзиром на висок ранг пруге и пројектну брзину од 200 километара на сат, пруга ће бити ограђена заштитном оградом, попут оних на ауто-путу. Ограда се поставља на границу пружног појаса станичног подручја и отворене пруге. Ограда има вишеструку намену, а најзначајнија је да штити и одвраћа од незаконитог приступа железничким објектима и опреми и вандализма и да утиче на повећану безбедност, јер онемогућава неконтролисан излаз људи и животиња на пругу.

По топографским, геотехничким, хидротехничким и просторно-урбанистичким карактеристикама најтежи и најсложенији део на целој прузи је од Старе Пазове до Новог Сада, на којем ће бити ангажовани Руси.

- Потребно време за грађење ове деонице диктирају кључни објекти, межу којима су две тунелске цеви дужине по 1.150 метара код Чортановаца и двоколосечни вијадукт у пловном делу Дунава дужине око три километра у сложеним геотехничким условима терена - објашњава Игњатовић. - Очекује се да руска фирма “RŽD International” почне извођење радова, који ће према њиховој динамици трајати око пет година.

Циљ је да се време путовања између Београда и Будимпеште на прузи дужине око 350 километара скрати са данашњих осам часова на мање од три сата и да се омогући висок ниво безбедности, капацитета и комфора у превозу путника и робе.

- Процес од идеје до реализације овако великих и сложених инфраструктурних пројеката није ни једноставан ни лак. Потребна је стручност, максимално ангажовање и сарадња свих учесника у поступку израде и верификације документације, добијања неопходних дозвола, обезбеђење финансијских средстава, експропријација потребног земљишта и на крају изградња - истиче директор Саобраћајног института ЦИП. - Реализација ове идеје почела је израдом Студије изводљивости за целу пругу од Београда до Будимпеште, коју су урадили за српски део Саобраћајни институт ЦИП, а за мађарски део FMTERV Zrt. - ECOROAD Kft Consortium. Студију је објединила кинеска компанија TSDI.

МЕЂУНАРОДНИ ЗНАЧАЈ

- ПРОЈЕКАТ пруге Београд - Будимпешта представља први корак ка стварној модернизацији железничке инфраструктуре у Србији у складу са стандардима Трансевропске мреже 21. века - напомиње Игњатовић. - Ова пруга има висок међународни и национални значај. Представља део традиционалног најкраћег и најрационалнијег железничког транзитног коридора за везу западне и централне Европе са Грчком, Турском и Блиским истоком. Повезује три велика града и железничка чвора, Београд, Нови Сад и Суботицу, и представља природну и најрационалнију железничку везу Београда и Србије са Европом преко Будимпеште.