Изменама и допунама закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама који је достављен Скупштини Србије, укида се монополски положај Дирекције за водне путеве на обављање појединих послова техничког одржавања међународних и међудржавних водних путева, речено је агенцији Бета у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

"Ту се пре свега мисли на багеровање пловних путева у циљу одржавања прописане дубине пловног пута, као и хидрографска мерења", наводе у ресорном министарству.

Сматра се да ће те послове ефикасније обављати приватни сектор, ;под стручним надзором Дирекције за водне путеве.У ресорном министарству очекују да додатно јачање приватног сектора који ће кроз спровођење јавних набавки бити додатно упослен.

"Предложено решење се показало као изузетно ефикасно у односу на послове одржавања пловног пута Дунава у Немачкој и Аустрији, али и пловног пута Рајне у Холандији и Белгији", рекли су у министарству.

Циљ измена и допуна је, како наводе, и усклађивање Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама са Законом о приватном обезбеђењу, како би се створили услови за сузбијање пиратства, кријумчарења, крађа, шверца и других незаконитих радњи на водним путевима Србије.

Додали су и да ће решења из Предлога закона утицати и на фирме које изнајмљују јахте и пловила за рекреацију, а нису уписана у један од домаћих уписника пловила, већ су регистрована у иностранству, а пловила изнајмљују без чланова посаде. Такве фирме ће, како се наводи, морати да буду регистроване у Србији.

"На овај начин, осим избегавања обавезе плаћања пореза, буџет није остваривао приходе ни по основу доприноса на зараде чланова посаде које су ова правна лица дужна да ангажују ради безбедног обављања своје делатности", пише у образложењу предлога закона.

Очекује се да најкасније до априла 2017. године буде усвојена Уредба о сигурносној заштити у унутрашњем водном саобраћају, која ће прописати стандарде у ;спровођење мера сигурносне заштите у водном саобраћају, чиме ће започети борба против нелегалних радњи.

Једини додатни расходи које ће Предлог закона проузроковати за учеснике у привреди, како наводе, јесте ангажовање агенција за обезбеђење или кроз организовање самозаштите, што подразумева лиценцирање већ запослених радника за спровођење мера сигурносне заштите.

"Имајући у виду да овај систем већ функционише у свим лукама у Србији, ови трошкови ће погодити само поједине бродарске компаније. С друге стране, ако се има у виду да су управо ове компаније, односно бродови којима управљају, најчешће предмет нелегалних радњи, пиратства, крађа и слично, предузимање ових мера пре свега треба да проузрокује позитивне ефекте на њихово пословање", речено је у Министарству саобраћаја.