РЕПУБЛИЧКИ геодетски завод одлучно је ушао у борбу против корупције увођењем ситемских мера за контролу рада у катстру како би био остварен циљ Владе Републике Србије о нултој толеранцији за корупцију у свим државним институцијама.

Ради контроле рада катастра, већ су предузете прве анти-коруптивне мере. Да би се повећала поузданост система и контрола рада државних службеника, сва решења која се доносе у катастру од сада потписују и начелник службе за катастар и одговорно лице.

Са друге стране, руководство РГЗ-а ће изблиза пратити рад служби, захваљујући новом веб сервису који је намењен грађанима. Путем фомулара „Примедбе на рад служби катастра“ који је постављен на насловној страни www.rgz.gov.rs грађани могу да се директно обрате Сектору за катастар, који контролише рад локалних служби и укажу на неправилности. На тај начин, руководство РГЗ-а биће у могућности да прати ток рада на предмету у вези ког је притужба поднета и уколико је оправдана, покрене корективне или дисциплинске мере у служби катастра на чији рад су изнете примедбе, у зависности од утвђених чињеница.

На централном нивоу, РГЗ ће имати увид у пропусте и неправилности на локалу. На тај начин, повећава се транспарентност рада катастра и скреће пажња руководства на предмет у вези ког је жалба упућена што ће омогућити да грађани брже и ефикасније дођу до решења свог захтева.

У Републичком геодетском заводу, након ових првих корака, најављују да ускоро следи и нови пакет анки-коруптивних мера.