РАДОВИ у железничкој станици "Београд - Центар" у Прокопу одвијају се према плану, кажу за "Новости" у "Железницама Србије". Ово предузеће ће, што је и обавеза, поштовати сваку одлуку надлежних. Засада нема ни најава да би градилиште могло да буде затворено због одлуке Управног суда у Нишу да је приликом доделе посла "Енергопројекту" у будућој главној београдској железничкој станици прекршен Закон о јавним набавкама.

Тачније, у пресуди овог суда "Железнице Србије" се ни не помињу, већ је спорно решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки којим је 4. јула 2014. године избор извођача радова проглашен законитим. Управни суд, одељење у Нишу, донело је 12. јуна пресуду по тужби Топличког центра за демократију и људска права из Прокупља против решења Комисије, које се односи на тендер за радове у Прокопу. Суд је уважио тужбу, поништио решење Комисије и предмет вратио на поновно одлучивање. Дакле, сада се чека ново решење Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Тендер је, иначе, окончан пре више од годину дана, а радови се увелико изводе од децембра 2014. Држава је одлучна у намери да се овај посао заврши до 26. јануара 2016. године, што је и уговорени рок. Вредност радова је 25,8 милиона евра, а финансирају се кредитом Кувајтског фонда за арапски економски развој. Посао је поверен конзорцијуму фирми које предводи "Енергопројект". За Топлички центар тендер је био споран због опуномоћеника чешке фирме АЖД Праха (компанија у конзорцијуму који је добио посао) Предрага Нешковића, који је пре те обављао функцију директора електротехничких послова у Дирекцији за инфраструктуру "Железница Србије".


РАДОВИ

Прва фаза изградње станице у Прокопу обухвата реконструкцију раније постојећих колосека ради повећања пропусне моћи станице до пројектованог капацитета пријема и отпреме возова. Биће изграђени и трећи, четврти, седми и осми колосек, завршени занатски радови, електро-енергетске инсталације и телекомуникациони системи у потходницима и на перонима, монтиран систем за обавештавање путника...