БЕОГРАД - Посланици Скупштине Србије усвојили су леx специалис за пројекат "Београд на води", којим ће бити регулисан поступак експропријације и издавања грађевинске дозволе, што је предуслов за почетак изградње тог пројекта.

За закон, којим је "Београд на води" дефинисан као пројекат од посебног значаја за Србију и Београд, гласало је 176 посланика владајуће коалиције, док је против било девет посланика, а уздржаних није било.

Посланици су о 70-ак амандмана расправљали више од 13 сати, а у начелу расправљало се у уторак, у такође маратонској дебати.

На површини од око 177 хектара предвиђено је да се изгради више од милион квадратних метара стамбеног простора, око 750.000 квадратних метара пословног и комерцијалног простора, више од 62.000 квадрата јавних садржаја као што су вртићи, школе, установе културе, социјалне и здравствене заштите и око 242.000 квадрата нових зелених површина.

То ће, такође, створити услове за запошљавање више од 13.000 радника.

Како се наводи у закону, Београд има око 200 километара обале која је у највећем делу запуштена и неуређена, а део обале, Савско приобаље по својој локацији спада у најатрактивније делове града.

Анализом је утврђено да би уређењем локације, Београд и Србија значајно подигли туристичке потенцијале, а тај део града би био комунално и саобраћајно уређен.

Из тих разлога влада је пројекат "Београд на води" прогласила пројектом од значаја за Републику и град Београд.

Лекс специјалисом се одређује корисник експропријације, начин издавања грађевинске дозволе и других аката потребних током изградње објекта.

Утврђује се јавни интерес за експропријацију како би земљиште на којем ће бити изграђен пословно-стамбеног комплекс са пратећом инфраструктуром било припремљено за изградњу.

Законом је предвиђено да Србија и Град Београд имају сва права, обавезе и одговорности корисника експропријације предвиђене законима који уређују ту област.