БЕОГРАД - Монетарни одбор Народне банке Србије је на данашњој седници, након разматрања актуелних економских кретања, одлучио да смањи референтну каматну стопу за један процентни поен, тако да она сада износи 11 одсто.
Изменом Одлуке о посебним мерама подршке финансијској стабилности земље, банкама је омогућено да убудуће 25 одсто динарске противвредности обрачунате обавезне резерве у еврима укључују у обрачунату динарску обавезну резерву и у складу са тим издвајају је у динарима, уместо 30 одсто, како је прописано важећом Одлуком, наводи се у саопштењу.

Ова измена ће се примењивати од 18. октобра 2009. године,