ПРАВИЛНИК о начину обављања организованог превоза деце је почео да се примењује у септембру ове године, али, судећи по неправилностима које је утврдио МУП, превозници га још не поштују. Само у претходна четири дана утврђене су неправилности код 28 возача аутобуса - 13 их није поседовало квалификациону картицу за професионалне возаче, петоро није имало важећи уговор о раду, петоро је затечено без неопходног доказа о активностима претходних дана, двоје је било без одговарајућег лекарског уверења, двоје није користило обавезни дневни одмор, а један возач није имао важећу возачку дозволу одговарајуће категорије, најмање три године.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ -Поводом отказивања ђачких екскурзија, огласило се Министарство: У ланцу свих учесника и организатора превоза деце дошло је до пропуста


Како истичу у МУП, школе су, пре почетка школске године, обавештене о новим правилима, како би могли да на време да се припреме за организовање путовања. У последња четири дана, неправилности су утврђене код 26 аутобуса. Због тога хиљаде ђака нису кренуле на излете и екскурзије.

- Осам аутобуса није имало сву неопходну опрему, у шест су недостајали исправни сигурносни појасеви за сва седишта, а један аутобус поседовао је потврду о техничкој исправности - наводе у МУП. - Најчешће неправилности од почетка примене правилника биле су непостојање сигурносних појасева или су они били неисправни. На контролним техничким прегледима утврђено је и да један број аутобуса није имао исправне кочнице, због чега су поднете прекршајне пријаве, и против возача, и против превозника. Када је реч о возачима, најчешћи прекршај је био непоседовање квалификационе картице.

У МУП истичу да је Правилником прописано да возач аутобуса за организовани превоз деце, мора поседовати одговарајућу квалификациону картицу за возача, те да не може потврда да су поднели захтев бити замена.

- Издавање ових картица започето још 30. јануара ове године, што значи да су превозници и возачи имали више него довољно времена да добију квалификационе картице - наводе у МУП. - Уочени недостаци код возача били су и непоседовање одговарајуће возачке дозволе у трајању од најмање три године, као ни доказа о активностима возача и коришћеном одмору.

Такође, контролама на путу и у седишту превозника, утврђено је фалсификовање лекарских уверења и потврда о коришћеном одмору. МУП ће прикупити све релевантне доказе и у консултацији са надлежним тужилаштвом, поднети кривичне пријаве против превозника, у свим случајевима где буду постојали елементи кривичног дела.

Како наглашавају у МУП, контроле аутобуса и возача биће током читаве године и неће се дозволити да аутобус крене, ако постоји било какав недостатак. У МУП напомињу да је превозницима остављена могућност отклањања недостатака на месту поласка екскурзије, што значи да се екскурзија не отказује у случајевима постојања недостатака који могу бити отклоњени у разумном року.

Поводом отказивања појединих екескурзија, огласило се и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфрастурктуре, које је потврдило да је један од проблема због којег су екскурзије отказане недостатак квалификационе картице, коју нису имали возачи агенција. Како се наводи, превозници су имали довољно времена да ускладе пословање са прописима, а због тога највише трпе они који су најмање криви - деца.


НЕ ПРИЈАВЉУЈУ ПОЛАСКЕ

КАО један од проблема, наводе у МУП, јесте то што велики број школа и вртића не најављује полицији планирана путовања. Због тога је МУП пре неколико дана позвао све родитеље да пријаве екскурзије или друга путовања на мејл usp@mup.gov.rs, како би саобраћајна полиција преконтролисала и аутобус и возача.


ОД 20 АУТОБУСА, 15 НЕИСПРАВНО

ОД почетка примене Правилника, саобраћајна полиција контролисала је више од 1.214 аутобуса и возача. Због сумње на техничку неисправност, на контролни технички преглед упућено је 20 аутобуса, који није прошло чак 15 аутобуса.