Посланици Скупштине Србије усвојили су данас Предлог измене закона о високом образовању, којим се “старим студентима” продужава рок за завршетак студија по програму по којем су уписали факултете.

„Стари студенти“, који још увек нису завршили студије, прописивањем нових рокова и правила студија, добили су прилику да своје школовање наставе и заврше по старом наставном плану и програму у периоду у трајању од две школске године.

Прочитајте још: Шарчевић: Старим студентима рок до 2021.

Утврђеним новим роковима завршетак тих студија предвиђен је до краја школске 2020/2021. године, а за студенте уписане на интегрисане студије из поља медицинских наука до краја 2021/2022. године.

Посланици су изгласали и другу тачку дневног реда 18. ванредног заседања - Предлог аутентичног тумачења одредбе члана 2. Закона о потврђивању уговора о изменама и допунама финансијских уговора између Србије и Европске инвестиционе банке (ЕИБ).

Одредба члана 2 сада се разуме тако да се закон примењује и на све финансијске уговоре које је Европска инвестициона банка (ЕИБ), као зајмодавац, закључила са правним субјектима са седиштем у Србији, као зајмопримцима, који имају својство наручиоца у смислу Закона о јавним набавкама, а не само са Републиком Србијом, што је до сада био случај.