Унија дискографа Србије-УДС овим путем поздравља усвајање Измена и допуна Закона о ауторском и сродним правима од стране Владе Републике Србије и Народне скупштине Републике Србије.

Сматрамо да је овим Изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима умногоме унапређено остваривање ауторског и сродних права, да је препозната важност продужења трајања заштите имовинских права интерпретатора и произвођача фонограма, такође је препознат значај увођења новог права на накнаду од емитовања, реемитовања и јавног саопштавања у корист интерпретатора-глумаца.

Усвојеним Изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима повећана је транспарентност рада организација за колективно остваривање права, као и њихова ефикасност у обављању послова остваривања права аутора и носилаца сродних права. Ово је значајно за више хиљада носилаца права који своја права остварују преко организација за колективно остваривање права.

Усвојеним Изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима извршено је усклађивање са 80% директива Европске уније из области права интелектуалне својине, што је значајно за затварање поглавља VII које се управо односи на поменуту област.

Унија дискографа Србије поздравља и закључење Протокола између организација за колективно остваривање права произвођача фонограма и интерпретатора ОФПС и ПИ, с једне стране, и удружења емитера АНЕМ и РАБ, који заједно окупљају преко 200 емитера у свом чланству, с друге стране. Овим Протоколом емитерима који плаћају минималну накнаду по тарифи дата је могућност остварења одређених умањења на обрачунат износ минималне накнаде, а нарочито емитерима који имају локалну и регионалну зону покривања. Организације ОФПС и ПИ су изашле у сусрет захтевима поднетим од стране удружења емитера и на заједнички начин постигнут је споразум и потписан је Протокол, све у интересу носилаца права, организација за колективно остваривање права, емитера и њихових удружења.

(ПР)