ПРИВРЕДНО друштво "Медиа 026 Вучак", у власништву Бобана Рајића, изразило је намеру да од "Штампарије Борба" преузме пакет од 98,06 акција компаније "Новости". Већински власник "Новости", у поступку спровођења свог усвојеног Унапред припрељеног плана реорганизације, донео је Одлуку о располагању имовином велике вредности, у оквиру које је дато одобрење за закључење Уговора о преносу акција Штампарије Борба на понуђача - привредно друштво "Медиа 026 Вучак" доо из Смедерева.

Ова одлука донета је у складу са одредбама УППР "Штампарија Борба", у којем је као мера намирења поверилаца, предвиђена замена испуњења.

Овај поступак је спроведен у складу са Законом о привредним друштвима и Законом о стечају, као и УППР-ом као судском извршном испрвом чија примена се спроводи наредних пет година.

Бобан Рајић рекао је да су се за куповину одлучили због потенцијала Компаније "Новости", да после више година пословања са губитком, уз квалитетан бизнис план имамо простора да унапредимо Компанију.

Рајић је и директор пословног система "Цока" из Смедерева, који је основан 1985. године, и у оквиру кога послују фирме које се баве различитим делатностима, међу њима и "Медиа 026". Систем упошљава више од 600 људи и остварује годишњи приход већи од 40 милиона евра.

Министарство културе и информисања саопштило је да, према Закона о јавном информисању и медијима, не постоји препрека да Компанија "Новости" буде приватизована. Наведено је да, имајући у виду обавезу приватизације медија које је основала држава и чињеницу да "Новости" не спадају у изузетак прописан чланом 16. поменутог Закона, не постоји препрека за приватизацију овог издавача медија.

Појашњено је да изузетак од приватизације, према члану 16, Закон прави када је реч о јавним медијским сервисима, установама које су формиране ради остваривања права на јавно информисање становништва на територији Косова и Метохије и медији чији су оснивачи национални савети националних мањина.