Поводом Међународног дана младих, 12. августа, заштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је да су главни проблеми са којима се млади данас у Србији суочавају незапосленост и економски проблеми, неусклађеност знања, вештина и компетенција које се стичу током образовања са потребама тржишта рада, као и ниска социјална укљученост.

Залагање за младе и заштиту њихових права, често оцењено приоритетом највишег ранга, требало би да прате конкретна решења која доводе до унапређења њиховог положаја, навео је Пашалић у саопштењу.

Он додаје да су у основи то оне мере које држава и друштво спроводе како би млади били оспособљени за самосталан живот ван родитељског дома, у складу са образовањем и занимањем који омогућавају егзистенцију и планирање будућности у својој земљи.

"Уместо тога бележимо забрињавајући тренд међу младима још у средњошколским клупама, који будућност виде ван граница своје земље и најчешће по окончању факултета, одлазе у иностранство због немогућности проналажења адекватног запослења или ниских зарада", указао је Пашалић.

Он је нагласио да су у посебно осетљивом положају особе са инвалидитетом, којима се због недоступних мера подршке умањује могућност образовања и запошљавања, као и млади са сметњама у развоју и психичким обољењима, и даље стигматизовани и на маргини друштва.

Садржај притужби које добија Заштитник грађана, поред високе стопе незапослености, упозоравају и на недовољно развијене услуге превенције болести зависности и ризичног понашања, услуге помоћи и подршке младима у посебно осетљивим ситуацијама, као и превенцију и заштиту менталног и репродуктивног здравља, нагласио је Пашалић.

Дан младих је међународни догађај који се прославља широм света. Установила га је Генерална скупштина УН и има за циљ да скрене пажњу шире заједнице на проблеме младих у свету, прецизира се у саопштењу.