ПОВОДОМ случаја Слободана Миливојевића, који је продао стан, за који тврди да није исплаћен, потом га је наводна власница издала, а закупац, принудним извршењем, избацио породицу Миливојевић на улицу, огласила се и Јавнобележничка комора. Кажу, нотар је оверио купопродајни уговор, којим је Миливојевић потврдио да је примио купопродајну цену у целости и да је сагласан да се купац упише у катастар. Тако је купац ступио у посед стана и стекао право својине.

Прочитајте још: Печат нотара иселио професора

- Како је непокретност била у поступку легализације, јавни бележник није могао да пошаље копију уговора Катастру непокретности, у коме би се промена власништва евидентирала, те је сам уговор о промету за купца доказ да може да се легитимише као нови ванкњижни власник - стоји у допису.

Други нотар солемнизовао је уговор о закупу на основу потврде о пријему купопродајне цене и тога што је продавац потврдио у уговору да је купац већ у поседу непокретности.

Прочитајте још: КАКО ЈЕ ОВО МОГУЋЕ? Власника избацује из стана лажни закупац, нотари превидели “ситан” детаљ

- Проблем за професора био би избегнут да у купопродајном уговору није писало да је примио исплату у целости - наводе у ЈБ комори.

Адвокат Тихомир Хрњак каже да у уговору пише да купац постаје власник стана тек када се упише у катастар непокретности, а не овером купопродајног уговора. То значи, како тврди, да наводна власница није могла да овери уговор о закупу.