МЕДИЦИНСКОЈ сестри - васпитачу у Стационару Центра за заштиту одојчади, деце и омладине Београд Ђ. А., на основу члана 180 Закона о раду и одлуке комисије за спровођење дисциплинског поступка, упућено је упозорење на постојање разлога за отказ уговора о раду.

После спроведеног поступка, комисија је одлучила да је запослена Ђ. А. 11. јула у првој васпитној групи, у којој су смештена деца узраста од једне до три године, извршила повреду радне дисциплине, учинивши грубо и непримерено поступање према кориснику, малолетном лицу Н. М.

Прочитајте још - СУСПЕНДОВАНА СЕСТРА У "ЗВЕЧАНСКОЈ": Носила бебу као да је џак (ВИДЕО)

Утврђено је да је у току радног времена користила мобилни телефон чиме је прекршила интерне процедуре, правилнике и протоколе центра и својом кривицом учинила повреду радне обавезе, услед несавесног и немарног извршавања радних обавеза.

Послодавац јој је дао рок од осам дана да се изјасни.