ВЕЋИНА власника домова за старе, који имају капацитет мањи од 40 корисника, а таквих је у Србији око 80 одсто, биће принуђена да затвори своје домове, отпусти раднике и ускрати смештај корисницима. И приватне и државне установе мораће да уложе између две и пет хиљада евра како би испунили тражене противпожарне стандарде. Они су предвиђени спорном уредбом о сврставању ових установа у другу категорију угрожености од пожара. Овај акт усвојен је још 2009. године, а тек се од прошле године спроводи у дело.

Прочитајте још:Домови за старе чекају исплату

У Удружењу приватних установа за старе, наглашавају да их у периоду првог лиценцирања нико није информисао о новим стандардима - МУП, нити надлежно Министарство рада.

- Да смо знали да ћемо бити у обавези да испунимо нове намете сектора за ванредне ситуације, сигурно бисмо добро размислили о свему - каже Радослав Миловановић, председник Удружења. - Многи власници не би се одлучили да отворе дом за старе да су знали да ће морати поред спроведених мера противпожарне заштите (хидранти, рани јављачи пожара, ПП апарати, обуке радника) морати накнадно да израде план заштите од пожара, што ће их коштати око 2.000 евра, као и да обезбеде двадесетчетворочасовни надзор стручно оспособљених, како налажу прописи заштите од пожара (ЗОП). Све то су превелики трошкови.

Прочитајте још: Држава ће дотирати домове за старе

То, наглашава он, изискује запошљавање нових пет до осам нових радника. Њихове плате би биле страховито увећање трошкова за установу, до те мере да ће већина приватних домова морати да стави катанац.

- Дата нам је могућност да по изради плана заштите од пожара пошаљемо запослене раднике на обуку од три месеца, платимо 30.000 динара по полазнику, па затим и полагање стручног испита који такође није јефтин - каже наш саговорник.

Миловановић истиче да је у социјалној и здравственој заштити највећи проблем недостатак радне снаге, па запослени раде и до 30 одсто радног времена више током месеца што им се исплаћује као прековремени рад, те су у потпуности спречени да и оно мало слободног времена потроше похађајући обуке.

- Нико од радника, који би и прихватили тако нешто не би то радио без надокнаде за време трајања школовања, као и по завршетку обуке, јер би то подразумевало покривање два радна места у фирми, што су нови трошкови, који такође озбиљно угрожавају опстанак сваког дома поготову оног са мањим бројем корисника - истиче наш саговорник. Удружење се обратило ресорном министарству, а помоћ је потражило и у МУП-у. Осим обећања да ће се потрудити да нешто ураде, даље се није одмакло.

У Министарству за рад "Новостима" је кратко речено да је Уредба о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорију угрожености од пожара у надлежности Министарства унутрашњих послова, и да је на снази од 2010. године.

ТРОШКОВЕ НЕ ПОКРИВА БУЏЕТ

ИСТИ проблем око спорне уредбе имају и државни домови који поред скромних буџета имају и немогућност новог запошљавања, а морали бисмо због величине својих објеката упослити знатно већи број радника.

- Прописи у вези са противпожарном заштитом односе се на све пружаоце услуга домског смештаја, a обезбеђивање потребних средстава за спровођења мера противпожарне заштите је из оквира одобрених средстава - кажу у Министарству за рад.