Сви угоститељски објекти у Србији, кафићи, ресторани, клубови, имају времена до понедељка да се прилагоде новом правилнику о заштити угоститељских објеката од пожара.


Запослени, како дефинише правилник, морају знати да спроведу поступак евакуације гостију на безбедно, да користе противпожарне апарате, као и да активирају систем за дојаву пожара и да искључе главни извор струје или гаса.


Тако ће сви запослени у кафићима, ресторанима или клубовима који могу да приме више од 100 људи, морати најмање једном годишње да учествују у вежби евакуације и употребе средстава за гашење пожара у објекту у којем су запослени, о чему ће морати да се води евиденција.


Нови правилник прописује да у објекту у којем се поред услуга исхране и пића пружају и услуге забаве (диско бар, дансинг бар, диско клуб, кабаре бар...), у којем истовремено борави више од 150 људи, за време трајања забаве мора да се ангажује пожарни спасилац, а на сваких следећих 300, по још један спасилац.


У сваком угоститељском објекту на улазу морају бити видно истакнути подаци о дозволама, прописима којима се уредује заштита од пожара, али и подаци о максимално дозвољеном броју људи који могу безбедно боравити, на пример, у ноћном клубу.


Иначе, и ранијим правилником је било прописано да се до сваког ресторана, кафића или клуба мора обезбедити пут којим може да прође ватрогасно возило, који не сме бити блокиран постављањем објеката или паркирањем других возила.


ПРОЧИТАЈТЕ И: Какви су конобари у Србији


Правилник објашњава и који су то материјали дозвољени за изградњу или реконструкцију ових објеката, затим ширину, висину ходника за евакуацију, сигурну зону приликом евакуације...


На пример, каже се да просторије у којима борави до 60 људи морају имати најмање један излаз у случају пожара, док кафићи, клубови, ресторани и други који примају до 500 гостију морају имати најмање два пожарна излаза...


Нови Правилник о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара примењује се од 30. марта ове године и њиме се дефинишу посебни технички услови када је реч о заштити и безбедности гостију и објекта у случају избијања пожара, а власницима је остављен рок до 29. априла да се прилагоде.