КАО што фирме за приватно обезбеђење више не могу да буду регистроване у становима, већ морају да имају свој пословни простор, тако ни обука више не може да се спроводи било где. Да би неки тренинг- -центар добио лиценцу за обучавање људи за послове физичко-техничке заштите и редарске службе, мора да има посебан простор за извођење вежби за минимум 15 особа.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Лиценце за 32.000 чувара

Мора да има и возила и средства за тренинг у области обезбеђења транспорта и преноса новца и вредносних пошиљки, предаваче са високом стручном спремом и тренере за борилачке вештине и самоодбрану. Редари који обезбеђују јавне скупове мораће такође да прођу лиценциране курсеве.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Скупштина радила уз приватно обезбеђење

Ово предвиђа нови Правилник који регулише ближе услове за издавање овлашћења тренинг-центрима за припаднике приватног обезбеђења и редарске службе, који је прошле недеље донео министар полиције. Како, за "Новости", објашњава Александар Недић, секретар Удружења за приватно обезбеђење Привредне коморе Србије, правилник је пооштрио критеријуме које морају да испуне центри. Њих тренутно у Србији има око 80, а са експозитурама око 110, и имају рок од пола године да задовоље нове критеријуме да би задржали дозволе за рад.

- Први пут центри ће обучавати редаре за обезбеђење утакмица, концерата, јавних окупљања - каже Недић.

- Досад су се они "регрутовали" по потреби из приватног обезбеђења.

За разлику од припадника приватног обезбеђења који морају да прођу 104 часа обуке, редари ће пролазити 50. Србији је потребно, по Недићевој процени, најмање 10.000 редара. Лиценце за послове приватног обезбеђења има око 40.000 људи, а недостаје их још око 10.000 у јавном сектору.

Према новом правилнику, организатори обука морају да обезбеде полазницима и реквизите за вежбање одбране и напада - дрвене или гумене ножеве, палице, реплике пиштоља, затим комплете прве помоћи, санитетски материјал, тренажне лутке за реанимацију и остала средства неопходна за обуку прве помоћи.

Тренинг-центри захтев за издавање лиценце подносе надлежној полицијској управи тамо где се центар налази.


УСЛОВИ ЗА ПРЕНОС НОВЦА

ИЗМЕНАМА Закона о приватном обезбеђењу из прошле године уведене су две нове лиценце - за самозаштитну делатност и за вршење послова обезбеђења транспорта и преноса новца и вредносних пошиљки. Возила за транспорт новца и њихова пратња сада су обележени белим, уместо жутим светлима као раније.