ПОСЕБНА јединица Пореске управе утврђиваће да ли постоји увећање имовине неког физичког лица које за њу не може да докаже да је стечена на законит начин. Уколико се испостави да постоји незаконито приходована имовина, особа ће морати да плати порез по стопи од 75 одсто. Ово предвиђа жељно очекиван Нацрт закона о пореклу имовине и посебном порезу, о којем јавна расправа ускоро почиње, сазнају "Новости".

Под лупом се могу наћи сва имовина и приходи стечени после 1. јануара 2007. године: куће, пословне зграде, гараже, земљиште, акције, удели у правним лицима, возила, пловни и ваздухопловни објекти, уштеђевина, готовина и друга имовинска права.

Да ли су се стекли услови за наплату посебног пореза, Пореска управа утврдиће методом унакрсног испитивања. Како објашњавају у Министарству правде, то значи да ће поредити имовину неке особе на почетку године, све њене приходе и расходе, са стањем на крају године, како би утврдили да ли постоји разлика између увећане имовине и прихода које остварује, као и да ли је та имовина незаконито стечена.

- Нарочито је битно да је терет доказивања на физичком лицу. Оно је, дакле, то које треба да докаже да је на законит начин дошло до некретнина или покретности у оном делу који није у складу са његовим приходима - кажу у Министарству.

Прочитајте још - Мали: Нацрт закона о пореклу имовине у завршној фази

Ко ће се наћи под будним оком Пореске управе и како ће се знати ко има сумњиве приходе?

Директор Пореске управе доноси годишње смернице на основу анализе ризика, објашњавају у Министарству. То је посебан метод којим порезници са другим државним органима прате токове новца. Уколико се нпр. примети у једном периоду огроман прилив у грађевинарству, или, рецимо, нагли пораст броја новоотворених здравствених клиника, дају се смернице да порезници провере да ли се ту слива нелегално стечени новац.

Осим тога, ПУ може по службеној дужности да покрене поступак против било ког лица које има нагло повећање имовине веће од 150.000 евра. Рецимо, ако су нечији месечни приходи 50.000 динара, а он купи вилу од милион евра. Уколико се утврди да је вила законито приходована, на пример из наследства или од добитка на лутрији, она неће бити предмет поступка.

Пореска управа Фото Н. Фифић

Ово је закон за будућност, кажу у Министарству, али ће се он примењивати за имовину стечену од почетка 2007. Радна група је одабрала овај датум, јер је тада Пореска управа осавременила начин рада и формирала добре електронске регистре. С обзиром на то да они пре 2007. нису постојали, баш као ни друге финансијско-обавештајне институције, овакво утврђивање порекла имовине раније није ни било могуће. Иако није уобичајено да закони буду ретроактивни, Устав Србије ипак омогућава у члану 197 да поједине одредбе закона могу имати повратно дејство ако то налаже општи интерес при доношењу.

- Влада ће, на иницијативу председника државе, предложити Скупштини да усвоји закон о пореклу имовине и посебном порезу. Тај закон није одмазда према политичким противницима, већ се односи на све, и на оне који су данас на власти и на оне који ће сутра бити на власти, на грађане и на функционере, једном речју на све који имају незаконито стечену имовину или непријављене приходе. Ово је закон правде, закон за будућност и за оздрављење друштвеног система - каже, за "Новости", министарка правде Нела Кубуровић, и додаје да иако он није стриктно прописан Акционим планом за поглавље 23, Влада је сматрала да би његово доношење требало да буде круна прописа донетих у циљу системске борбе против корупције.

Творци нацрта нису се везивали ни за распад Југославије, ни за 5. октобар, ни за једну промену владе, утврђујући тренутак од ког је могуће испитивати порекло нечије имовине, већ су се искључиво базирали на техничким могућностима примене.

Прочитајте још - "Чешљаће" богатство политичара

- Да би закон могао да буде донет и да профункционише у пуном капацитету, прво је било потребно успоставити јаку основу - формирати специјализована тужилаштва за борбу против корупције, посебна судска и полицијска одељења, ојачати ингеренције Агенције за борбу против корупције, донети законе о лобирању и о узбуњивачима. Круна таквог рада је Закон о пореклу имовине - каже министарка.

Нела Кубуровић Фото Д. Миловановић

Уколико је неко стекао незаконито имовину и платио порез од 75 одсто, то не значи да ће му све бити опроштено. Када Пореска управа заврши предмет и опорезује га, случај се доставља јавном тужиоцу, који ће оценити да ли има елемената кривичног дела. Тако може да се деси да и оних преосталих 25 неопорезованих одсто буде некоме одузето уколико јавни тужилац докаже да је то стечено кривичним делом.

Првостепене поступке водиће Пореска управа, а опорезовани ће имати могућност жалбе Министарству финансија, као другостепеном органу. Као трећи степен планирана је жалба Управном суду, који ће водити спор пуне јурисдикције. Обуке ће бити организоване и за пореске инспекторе и за судије Управног суда.

СЛУЖБЕНИЦИ ЗА ВЕЗУ

ЈЕДИНИЦЕ Пореске управе имаће право на увид и прибављање података из евиденција државних органа, али и свих других неопходних евиденција из којих се могу утврдити подаци, као и из пословних књига привредних друштава. То значи, од банака, преко катастра, до компанија. Такође ће постојати службеници за везу, који ће координисати прикупљање потребних информација између Пореске управе и свих других органа, ради веће ефикасности.