НАЈАВЉЕНА либерализација тржишта рада у Немачкој, која би могла да "одвуче" радну снагу из земаља Источне Европе, а на тај начин и умањи доприносе у пензионе системе ових држава, само је један од проблема против којих се боре у Министарству за рад и запошљавање Србије.

Према њиховим речима, стабилност пензионог фонда је добра, али да би се на дужи период одржао, неопходно је отварање нових радних места, што је и приоритет ове владе.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: Станојевић: Шта се то дешава, жене постају мета?

Републички фонд ПИО је још крајем деведесетих година прошлог века почео да исказује дефицит у пословању из више разлога од којих су најзначајнији, промена у демографском кретању становништва (продужење животног века становништва и ниска стопа наталитета), преиздашна права (ниска старосна граница, повољно утврђивање висине пензије на основу десет најповољнијих година стажа осигурања, велики број инвалидских пензионера, решавање вишка запослених пензионисањем итд.).

Поред тога, ратна дешавања, уништавање привреде бомбардовањем значајно је смањило запошљавање што се одразило неповољним односом броја осигураника и пензионера, који данас износи 1:1,5. С обзиром на карактер финансирања система ПИО по принципу PAYGO, што већи број осигураника заправо обезбеђује дугорочно одрживији систем ПИО. Због пада броја осигураника и дефицита у Фонду ПИО, држава дотира исплату пензија већ готово двадесет година.

Због свих наведених разлога, дефицит у Фонду ПИО се повећава из године у годину, а што је тражило хитне мере реформе. Мере реформе система ПИО спроведене су у више фаза од 2002. године до 2018. године када је последњи пут мењан Закон о пензијском и инвалидском осигурању.

- Мере реформе система ПИО су значајно зауставиле раст дефицита и допринеле одрживости пензијског фонда. Међутим, од кључне важности је развој целокупног друштва, пре свега нових инвестиција и отварања нових радних места. Наведено се непосредно позитивно одражава и тек ће се одразити на пословање РФ ПИО и његову дугорочну одрживост - кажу у Министарству.

Управо и из тог разлога Влада улаже напоре како би што већи број инвеститора улагао у нашој земљи. Поред тога, такође се предузимају мере кроз политику раста зарада да би се зауставио одлив запослених у иностранство. С овим процесом се суочавају готово све мање развијене земље и сам процес је могуће зауставити једино развојем земље и побољшањем услова живота становништва.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: ДОБИЈА НОВО РУХО: На јесен почиње реновирање Инфективне клинике

- Исто тако, од пресудног значаја је и спровођење одговарајуће популационе политике у циљу подизања стопе наталитета, како би се дугорочно обезбедиле генерације које ће издвајати у пензијски фонд - кажу у Министарству.

Према њиховим речима, најбоља стратегија за дугорочну одрживост пензијског система је она која обезбеђује развој целокупног друштва, а што ће непосредно утицати на заустављање одлива кадрова, побољшање структуре становништва, веће запошљавање и тиме обезбеђеност будућих генерација пензионера. Све друге мере су на кратак рок и брзо се истопи њихово позитивно дејство.