БЕЗ супруга сам остала када сам имала само 30 година. Мој покојни супруг у том тренутку имао је навршених 35 година живота и пуних 17 година радног стажа. Наше најмлађе дете је још корисник породичне пензије, на коју губи право за две године. Од када је супруг преминуо прошло је тачно 20 година, али сам ја и даље запослена и имам 26 година радног стажа. Да ли ћу имати право на породичну пензију када остварим право на пензионисање, с обзиром на то да данас имам тек 50 година?

Ово је дилема читатељке "Новости" Наташе Марковић (50), која у мору административних правилника и закона не може са сигурношћу да одреди која су њена права након пензионисања и да ли је она и даље има право на породичну пензију. Породична пензија заправо представља део социјалне политике, пре него што је то пензија у класичном смислу.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: Кубуровић: Испитати да ли су увреде на друштвеним мрежама кривично дело

Право на пензију припада појединцу и обуставља се приликом његове смрти. Међутим, како је у неким случајевима пензија једини извор прихода породице, супружник може да оствари право на породичну пензију. Она се исплаћује преживелом брачном другу или потомцима, под условом да се они редовно школују, односно најдуже до навршене 26. године живота у случају редовног похађања факултета. Они немају право да примају другу пензију или да раде за износ већи од минималног износа за плаћање доприноса, јер им се у том случају пензија одузима. Износ породичне пензије зависи од броја чланова породице - износи 70 одсто за једну особу, а 100 одсто од пензије преминулог ако је иза себе оставио најмање четири члана најближе породице.

Иако постоје бројне дилеме ко све има право на породичну пензију и у којим случајевима, из Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање (ПИО) тврде да право не породичну пензију не може да застари, али се морају испунити основни захтеви како би се она исплаћивала. Важећи Закон о пензионом и инвалидском осигурању гарантује да породична пензија може бити поново активирана чак и у случају када наступи пауза у њеном исплаћивању услед неиспуњавања услова некога од чланова примарне породице.

Право на породичну пензију имају чланови породице после смрти корисника старосне или инвалидске пензије, односно умрлог осигураника који је навршио најмање пет година стажа осигурања или је испунио услове за инвалидску пензију - наводи се у Закону о пензионом и инвалидском осигурању. Уколико је узрок смрти повреда на раду или професионално обољење, чланови породице стичу право на пензију без обзира на дужину пензијског стажа тог лица.

Брачни друг може да користи породичну пензију уз дете, које је корисник породичне пензије, ако обавља родитељске дужности према њему. Такође, ако у року од годину дана после смрти супружника постане потпуно неспособан за рад. Разведени брачни друг има право на породичну пензију ако му је судском пресудом додељено издржавање, за онолико времена колико је у пресуди назначено.

Ако је умрли осигураник или умрли корисник старосне или инвалидске пензије у тренутку закључења брака навршио 65 година живота (мушкарац), односно 60 (жена), брачни друг може стећи право на породичну пензију под условом да имају заједничко дете или да је брак трајао најмање две године.

Упркос чињеници да право на породичну пензију може остварити супруга преминулог уколико је у тренутку смрти имала најмање 45 година, наша читатељка ипак ће остварити право да прима породичну. Наиме, према важећем закону ако је удовица у моменту смрти супружника била млађа од 45 година живота, она никада неће моћи да оствари право на породичну пензију у случају кад после смрти брачног друга остану деца која имају право на породичну пензију по том брачну другу, а удова врши родитељску дужност према тој деци.

У том случају право на породичну пензију удовице цени се у односу на датум престанка права на породичну пензију детету, односно, уколико у моменту престанка права детету удовица има најмање 45 година, породичну пензију ће остварити када наврши прописане године живота за календарску годину у којој подноси захтев.


КАДА БРАЧНИ ДРУГ ОСТВАРУЈЕ ПРАВО

Према последњим изменама закона од 2011. године, било је предвиђено да се граница за остваривање права на породичну пензију за удовице, тј. удовце сваке године подиже за шест месеци, све до 2017. године. Супруга има право на породичну пензију са навршене 53 године живота под условом да је у моменту смрти супружника имала најмање 45 година живота. Са друге стране, супруг може примате породичну пензију само под условом да је у моменту смрти супруге имао најмање 58 година живота.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: ДОБИЈА НОВО РУХО: На јесен почиње реновирање Инфективне клинике

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

* Извод из матичне књиге умрлих за преминулог осигураника

* Извод из матичне књиге рођених за чланове породице за које се подноси захтев

* Извод из матичне књиге венчаних издат после смрти осигураника

* Правоснажну судску пресуду о разводу брака и досуђеном издржавању

* Извештај о повреди на раду ако је умрли осигураник претрпео повреду на раду или професионално обољење

* Доказ о регулисаном војном року за умрлог осигураника

* Доказ о школовању деце старије од 15 година

* Фотокопију здравствене књижице чланова породице

* Доказе о пензијском стажу умрлог осигураника у Републици Србији

* Уверење о обављању самосталне делатности за покојног осигураника

* Уверење о плаћеном доприносу за ПИО са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса за покојног осигураника

* Уверење о плаћеном доприносу за ПИО са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса за покојног осигураника

* Доказ о коришћењу права код Националне службе за запошљавање за чланове породице

* Медицинска документација у оригиналу или овереној фотокопији за супруга потпуно неспособног за рад

* Решење о категоризацији за децу неспособну за самосталан живот и рад

* Пореско уверење за чланове породице о укупној висини месечног прихода у претходном кварталу пре смрти осигураника када је издржавање услов за стицање права на породичну пензију

* Решење о старатељству ако подносилац захтева нема законског стараоца

* Све писане доказе о стажу у иностранству за покојног осигураника