Теленор фондација у сарадњи са удружењем Ромкиња "Нада", обезбедила је интерактивна наставна средства као помоћ и додатну подршку ученицима у савладавању почетног читања и писања, саопштила је данас та фондација.У једној генерацији ђака у Србији, према подацима Министарства просвете, од десет до 15 одсто деце не упише или не заврши школу, а међу њима је највише деце ромске националности.

"У Србији Роми проведу у образовању само половину времена које у школи проведу неромска деца, настањена у истим местима", наводи се у саопштењу.

Додаје се да већина ромске деце нема предшколско образовање, па при поласку у школу долазе у потпуно нову средину која има другачији вредносни систем и начин живота од њиховог, што је један од основних разлога због чега напуштају школу још у раним разредима.

Чланице удружења, педагошке асистенткиње у Алексинцу, прошле су, како се наводи, обуку за интерактивни вид наставе.

Циљ пројекта је да се повећа број ромске деце која ће завршити основну школу на територији општине Алексинац.

Током претходне школске године, пројекат је спроведен у четири основне школе и обухватио је 193 ученика којима је овај вид додатне подршке потребан.

"Наша жеља била је да деци приђемо кроз игру и верујем да је један од начина да задржимо ромску децу у школи да им покажемо да је учење забавно и да у њима пробудимо жељу да и сваког следећег дана дођу по још знања", рекла је председница удружења Ромкиња "Нада" из Алексинца Наташа Петровић.

Педагошке асистенткиње користиле су, како се наводи, интерактивни буквар, уз који су децу лакше училе да читају и пишу, а самим тим да савладају остало градиво у школи.

У стратегији развоја образовања у Србији, које је донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја, наведено је да сва деца, без обзира на социјалне, економске, здравствене, регионалне, националне, језичке, етничке, верске и друге карактеристике до 2020. године морају бити обухваћена квалитетним основним образовањем и васпитањем.

Циљ је да се број ђака који не упишу основну школу или одустану од осмогодишњег школовања смањи на највише пет процената, а да минимално 95 процената оних који су завршили основну школу настави са средњим образовањем.