Наставно–стручно веће Београдске пословне школе–Високе школе струковних студија одбацује неосноване, злонамерне и неистините информације у вези са пословањем те школе и директора Ђуре Ђуровића.


У закључку, који је усвојен 10. Јула 2018. године, Наставно–стручно веће БПШ-ВШСС сматра да су се тенденциозне информације појавиле у одређеним дневним листовима и електронским медијима како би се урушио реномирани углед школе, о чему сведочи признавање диплома у европском образовном простору.Ово је покушај да се дискредитује и омаловажи институционални значај школе, студената, запослених и директора. Позивамо надлежне државне органе да испитају све изнете наводе и увере се у исправност и законитост пословања установе. У протеклом периоду контрола над радом и пословањем установе вршена је од стране низа државних институција – буџетске инспекције, Државне ревизорске институције, инспекције и интерне буџетске ревизије Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и у више наврата од стране припадника одговарајућих управа Министарства унутрашњих послова. У извештајима нису утврђене неправилности које се последњих дана континуирано износе у јавност у виду најгрубљих неистина”, наводи се у закључку Наставно-стручног већа.


ПРОЧИТАЈТЕ И: Beogradska poslovna škola: Studije i u Banjaluci


У документу се додаје да је изузетним ангажовањем актуелног руководства и наставног особља, осим постојеће интензивне сарадње са високошколским установама из СР Немачке, успостављена и значајна сарадња и основ за размену студената и наставног кадра са признатим високошколским установама из Руске Федерације, НР Кине, Републике Турске, Републике Азербејџан и Сједињених Америчких Држава.


Захтевамо од руководства школе да предузме све потребне радње засноване на закону и дозвољена правна средства пред надлежним државним органима како би се спречио даље урушавање угледа школе, студената, запослених и директора”, подвлачи се у закључку.