Министар одбране Александар Вулин одбацио је данас тврдње да се изменама и допунама Закона о БИА дају већа овлашћења директору те агенције.


Вулин је у Скупштини Србије казао да су се таква овлашћења до сада налазила у интерним актима, а сада се због транспрантности то наводи у закону.


"До сад се то радило интерним актима и упућивањем на Закон о полицији. Сад се то ради законом о БИА. Можемо да расправљамо о томе да ли је то добро или лоше, али не можемо да кажемо да је донето ново овлашћење", рекао је Вулин.


Како стоји у предложеном решењу, акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Агенцији доноси директор уз сагласност Владе Србије, а за попуњавање радних места у Агенцији није обавезан конкурс.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: Вулин: Усвајањем закона унапредиће се систем одбране


О заснивању радног односа у Агенцији, решењем одлучује директор Агенције.


Агенција путем безбедносне провере утврђује да ли постоје безбедносне сметње да се неко запосли или буде враћен на посао на основу правоснажне одлуке надлежног органа.


Како се наводи, провера се може вршити само уз претходну писану сагласност особе која попуњава упитник са идентификационим подацима, на обрасцу који утврђује директор. Уколико одбије да га попуни или потпише, сматра се да је одустала од радног односа.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: Вулин: Безбедност нашег неба је загарантована


Припадници БИА дужни су да похађају стручне обуке, усавршавају се и полажу посебан стручни испит.


Поступак, програм и начин похађања обуке и полагања испита утврђује директор, баш као и поступак, мерила и начин оцењивања припадника.


Како је наведено у образложењу закона, измене су биле неопходне ради усклађивања са Законом о полицији, из фебруара 2016, и Законом о систему плата запослених у јавном сектору, чија примена је предвиђена од 1. јануара 2018.