ИСПЛАТЕ накнада за топли оброк и регрес запосленима у градској управи Новог Пазара "пале" су недавно на Уставном суду. Тако је одлука коју је 29. августа 2008. усвојила Скупштина овог града, а на основу које су исплаћиване поменуте накнаде, проглашена незаконитом и протвуставном.

Оцену уставности и законитости овог документа покренуло је Министарство државне управе и локалне самоуправе, које је сматрало да је она у супротности са чланом Закона о платама у државним органима и јавним службама и са Уставом Србије.

- Овим законом предвиђено је да коефицијент за обрачун основне плате већ садржи и додатке за топли оброк и регрес за коришћење годишњег одмора и не могу се додатно исплаћивати - каже за "Новости" Саша Могић из Министарства.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Враћају се топли оброк и регрес јавном сектору


Такође по члану 195. став два Устава, сви акти локалних самоуправа морају бити у складу са законом. Према мишљењу судија Уставног суда, локална самоуправа има овлашћења да одреди коефицијенте за обрачун основне плате запосленим, али то има два законска ограничења. Прво је, да тај коефицијент не сме бити већи од законом прописане висине, а друго, да се не може предвидети увећање плате по основу било ког додатка за који је тим законом прописано да је већ садржан у коефицијенту.

ВРАЋАЋЕ НОВАЦ? ДА ли ће запослени у Градској управи Новог Пазара због овакве одлуке Уставног суда морати да враћају вишак новца који им је уплаћиван на рачун, још није утврђено. Не зна се ни колико локалних самоуправа у Србији не поштује закон, пошто Министарство државне управе може да реагује само по пријави.

Ово нам је потврдила и Александра Ђорђевић, начелница Општинске управе у Белој Паланци. Она тврди да су запосленима са високом стручном спремом у овој општини примања умањена за око 10.000 динара управо применом поменутог прописа.

- У Закону јасно пише да се исплаћује фиксна плата по коефицијенту за службенике и намештенике - каже она.

- Сви додаци на плату су овим прописом укинути.

У Бабушници је, међутим, ситуација мало другачија. Према речима Славице Милић, начелнице општинске управе њихове зараде применом нових прописа нису умањене, пошто је све "урачунато кроз коефицијент".

- Никакав додатак сада не иде на плату и она се обрачунава множењем коефицијента са основицом коју утврђује Влада - каже наша саговорница. - Све локалне самоуправе би требало да се придржавају тога.