ИЗ касе ПИО фонда сваког месеца исплати се 57 накнада за исто толико рехабилитованих особа које су из политичких, верских, националних или идеолошких разлога својевремено лишене слободе или других права. Према подацима ПИО фонда за две године стигло је око 137 захтева, али на све није позитивно одговорено.

Како кажу у Фонду неки захтеви нису прихваћени, јер њихови подносиоци не испуњавају услове, тачније немају осам година посебног пензијског стажа, што је по Закону о рехабилитацији услов за остваривање овог права.

- Законом о рехабилитацији уређује се рехабилитација и правне последице рехабилитације особа које су из политичких, верских, националних или идеолошких разлога лишене живота, слободе или других права - каже Јелица Тимотијевић, дирекотр Сектора за односе са јавношћу у ПИО фонду. - Рехабилитовани, по закону, имају право на посебан стаж, који им се рачуна у двоструком трајању за врема лишења слободе, као и права на месечну новчану накнаду. Истовремено, признаје им се време незапослености по престанку лишења слободе као посебан пензијски стаж у ефективном трајању, а најдуже до две године, ако је незапосленост наступила због повреде права и слобода у смислу овог закона.

Није, међутим, довољно да је особа рехабилитована већ мора да испуни и одређене услове како би јој на адресу стизала месечна новчана накнада.

- Посебан пензијски стаж признат по Закону о рехабилитацији није исто што и стаж по Закону о пензијском и инвалидском осигурању, па се не региструје у матичној евиденцији и не узима се за остваривање права на пензију, односно за поновно одређивање висине пензије - каже Тимотијевић. - Он је само основ за остваривање права на месечну новчану накнаду.

У случају смрти корисника права на месечну новчану накнаду особа која је сносила трошкове сахране нема право на накнаду погребних трошкова. Неисплаћени износи месечног додатка који припадају кориснику до дана његове смрти, предмет су оставинског решења којим се утврђује законски наследник.

* Међу рехабилитованима има и голооточана

Месечна новчана накнада се, сходно Закону о рехабилитацији, утврђује у висини од 50 одсто просечне месечне зараде у Србији у претходној години, без пореза и доприноса, коју објављује Републички завод за статистику. Право на месечну новчану накнаду рехабилитовано лице остварује од дана подношења захтева. Она по Закону тренутно износи 22.216 динара за 2016. годину и исплаћује се једном у 30 дана за претходни месец.


РАВНОГОРЦИ, ИНДУСТРИЈАЛЦИ, ИБЕОВЦИ...

НАЈВИШЕ рехабилитованих били су припадници Равногорског покрета и Југословенске војске у отаџбини, конфисковани индустријалци, политички емигранти, од којих су неки убијени у иностранству у периоду 1946-1987, затим голооточани, али и фолксдојчери и припадници других националних мањина који су страдали невини после рата.