Држава ће ускоро на продају ставити све непокретности које не служе функционисању државних служби, а приходи по том основу могли би бити пет милиона евра, изјавио је данас в.д. директора Републичке дирекције за имовину Јован Воркапић.

"Предмет продаје ће бити станови, стамбени објекти, гараже и пословни простори који не служе за функционисање државних служби и државних органа, тачније, све што није потребно држави за њено нормално функционисање", прецизирао је Воркапић Тањугу.

Он је додао да се у овом тренутку не може са сигурношћу рећи колики би приходи по том основу могли да се слију у државну касу, а по његовој процени то би могло да износи више од пет милиона евра.

То ће бити омогућено усвајањем предлога Закона о посебним условима продаје одређених непокретности у својини државе који се тренутно налази у скупштинској процедури.

Усвајање тог закона Воркапић очекује у следећих месец дана и додаје да закупци који имају право прече куповине могу да се у року од 30 дана, од дана ступања на снагу закона, пријаве за откуп.

Процедура је таква да Дирекција за имовину, заједно са Агенцијом за реституцију проверава да ли су ти објекти предмет реституције, а уколико нису, Воркапић каже да Пореска управа даје процену вредности по метру квадратном, након чега Дирекција закључује уговор и у року од 30 дана се плаћа целокупна цена.

Упитан како ће се одређивати цена по којој ће непокретности бити продаване, он каже да ће процену радити надлежна Пореска управа по јасним критеријумима по којима иначе послује.

"У овом трентуку не можемо рећи који део имовине ће бити продат, јер зависи да ли ће у кратким роковима који су постављени законом, закупци уопште бити заинтересовани за куповину, посебно имајући у виду процене Пореске управе које врло често могу бити високе", објаснио је он.

Воркапић је истакао да закупци могу да наставе да закупљују некретнину до краја истека уговора.

Он је објаснио да се дешава да процена Пореске управе буде виша од тржишне, јер та институција често узима као мерило продаје из прошлости, а у значајном броју случајева то су продаје из 2008. године када су цене квадрата биле више него сада.

Упитан ко ће све имати право прече куповине, Воркапић је одговорио да су то уредни закупци државне имовине и да ће држава продавати непокретности по целој Србији, али највише по Београду.