ПРИВАТНЕ ствари генерала Драгољуба Драже Михаиловића, које се налазе у поседу Безбедносно-информативне агенције, биће враћене члановима његове породице - сазнају "Новости".

Према нашим информацијама, то је у свом одговору на посланичко питање Александра Чотрића (СПО), наговестио и директор БИА Александар Ђорђевић.

Он је истакао да "личне ствари и предмете генерала Драгољуба Михаиловића треба вратити законским наследницима".

- Ограничење у том погледу може, евентуално, постојати у погледу оружја, чије је набављање и држање од стране грађана ограничено издавањем претходног одобрења надлежног државног органа - рекао је Ђорђевић.

Директор БИА објашњава и да они нису у позицији да одлучују о предаји ових предмета било којем музеју или другој сличној установи:

- На овакво стање ствари нема никаквог утицаја пресуда Вишег суда у Београду, којом је 14. маја ове године рехабилитован генерал Михаиловић - пише у званичном одговору шефа БИА.

Чотрић је Ђорђевића на седници Скупштине Србије 16. јуна конкретно питао да ли ће "пиштољ, униформа, двоглед, сат, бусола, наочари, бележнице, торба и други лични предмети генерала Михаиловића, после одлуке Вишег суда о рехабилитацији, бити изузети из поседа БИА и предати Војном музеју у Београду или Спомен-дому на Равној гори".

Директор Агенције у свом одговору наводи и да је "БИА на основу закона преузела личне ствари генерала Михаиловића од некадашњег Ресора државне безбедности МУП Србије и да су за поступање са њима меродавне одредбе Законика о кривичном поступку".

НАЈБОЉЕ У МУЗЕЈ

ЧОТРИЋ каже за "Новости" да се нада да ће породица генерала Михаиловића искористити законску могућност и затражити од БИА Дражине личне ствари:

- То су предмети од велике историјске вредности. Било би значајно да ствари предају неком од музеја, како би биле на увиду стручној и широј јавности.