ТЕК што смо заборавили на телевизијску претплату, јавни сервиси су почели да се договарају о томе како ће да наплаћују ТВ таксу, која по закону мора да буде уведена од јануара 2016. године и да износи максималних 500 динара. Нови намет за ТВ програм требало би да стиже као посебан рачун, предвиђа закон, али постоји могућност и да поново буде ставка на рачуну за струју.

Идеја која би била сагласна са законом је да грађани већ у јануару добију 12 листића са унапред одређеним износима за целу годину и да уплаћују сваког месеца по један. Овакав начин наплате требало би да буде спроведен у сарадњи са Пореском управом.

Друга опција о којој се размишља је исти начин наплате као и за претплату - на рачуну за струју! Ово би за РТС и РТВ било једноставније, али би захтевало измене закона.

- Наша законска обавеза била је да до првог јула донесемо одлуку о увођењу таксе и то смо урадили - каже за "Новости" Зоран Поповић, председник УО Радио-телевизије Србије. - Нисмо одлучивали о начину наплате. Тиме ћемо се бавити на јесен. Једна од могућих идеја је да се такса наплаћује путем рачуна за електричну енергију, јер РТС нема капацитет да то све сам уради. Очекујемо да би због тога, као и због заосталих дуговања, могао да буде измењен закон.

То је и даље само на нивоу идеје, а у ЈП "Електропривреда Србије" кажу, за "Новости", да није било никаквог састанка тим поводом, нити је било ко из РТС контактирао са ПД "ЕПС Снабдевање", које послује у оквиру ЕПС.

А садашње одредбе Закона о јавним медијским сервисима, усвојене августа прошле године, не остављају могућност да се такса наплаћује путем рачуна за струју, већ тако што би грађани добили 12 листића за једну годину и сукцесивно их уплаћивали. Каже се да се ТВ такса наплаћује од свих физичких и правних лица која имају мерно место за електричну енергију. Цена не сме да буде већа од 500 динара, али се једном годишње усклађује с индексом раста потрошачких цена, не пре 2017. године. Јавни сервис има обавезу да води евиденцију корисника, са потребним подацима, које могу да траже директно од корисника или да их добију од ЕПС, пореске управе, министарстава, поштујући правила заштите података о личности. Предвиђено је и ослобађање плаћања за грађане из социјално угрожених категорија, као и за објекте у којима се не користи телевизор, а и за одређене установе и организације.

Главни изазов биће повећати проценат наплате и убедити грађане да такса за јавни сервис мора да се плаћа. Помиње се да је намера РТС да буде ажурнији у потраживању дуговања, тако што би већ после два-три неплаћена рачуна предмете уступили извршитељима. Тако би износ од 1.000 динара за два неплаћена рачуна могао да нарасте и до десет пута, када се дода награда за извршитеље, камате и таксе. 


ДУГ ПОЛА МИЛИЈАРДЕ ЕВРА

ГЛЕДАОЦИ јавним сервисима дугују 53,7 милијарди динара или 448 милиона евра - пресек је стања од пре два месеца. Дугови за РТВ претплату застаревају после 12 месеци, ако у међувремену није покренут поступак наплате. Тако се тај дуг сваког месеца смањује, због дела који постаје ненаплатив.