БЕОГРАД - Министарство просвете и науке закључило је на основу свих стручних мишљења да се у "Нуклеарним објектима Србије" (НОС) 19. априла није догодио нуклеарни акцидент и да самим тим није могло да дође до угрожавања здравља оних који су учествовали у извођењу експеримента, изјавио је данас државни секретар Радивоје Митровић.

Он је Тањугу рекао да је Министарство просвете и науке сагледало ставове представника тог предузећа, Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Србије и Извештај стручне комисије, коју је Министарство формирало како би утврдила шта се заиста догодило током спровођења експеримента 19. априла.

Митровић је рекао да се догодила такозвана "аномалија" будући да се учесници експеримента, како је казао, нису стриктно придржавали свих постојећих процедура, али да није било последица. "Зато има разлога да руководство Нуклеарних објеката Србије проанализира начин спровођења својих постојећих процедура, њихову иновацију и евентуално доношење нових процедура. Посебно, врло је наглашена обавеза свих нивоа управљања и руковођења и в.д. директора за сталним и појачаним надзором на стриктном процедуралном поштовању мера организационе и технолошке дисциплине", рекао је Митровић.

Он је додао да су реаговања јавности, а нарочито средстава јавног информисања, била од великог значаја за сагледавање целине контекста овог догађаја.

Како је рекао, тиме је указано и да би Министарство требало боље да сагледа "своју позиционираност у укупној проблематици нуклеарних активности, организованост и испреплетану одговорност других бројних, значајних субјеката према овој области, подразумевајући и потребу студиозног интердисциплинарног дограђивања постојеће правне регулативе".

Он је подсетио да у буджету за 2012. годину не постоји ставка финансирања НОС-а, а да се размишљало и о узимању комерцијалног кредита да би предузеће опстало.

"Влада Србије треба да нам одобри средства за запошљавање инспектора за нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом и послове надзора над радом Агенције у делу који се односи на нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом и надзором у раду и пословању предузећа", рекао је Митровић.

Подсетио је и да је решењем од 5. јуна, Агенција за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Србије, дозволила НОС-у обављање нуклеарних активности на нуклеарним објектима који су им дати на управљање.

Министарство је закључило да је Комисија својом анализом указала на низ будућих неопходних активности, које би требало предузети у ЈП НОС, у Институту Винча, министарствима, Агенцији и Влади Србије, рекао је Митровић.

Комисија коју је формирало Министарство просвете и науке закључила је крајем маја да су "Нуклеарни објекти Србије" приликом експеримента у Винчи прекршили процедуру, навео је тада председник тог тела професор Физичког факултета Јован Пузовић.

Извештај је 28. маја прослеђен надлежном регулаторном телу - Агенцији за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност, као и "Нуклеарним објектима".

Повод за формирање стручне комисије било је писмо ресорним министарствима директорке сектора за радијациону сигурност Снежане Павловић од краја априла, у коме се наводи да су запослени озрачени вишеструко изнад планских и одобрених вредности и да су боравили у радијационим пољима екстремно високих интензитета.

В.Д. директора ЈП "Нуклеарни објекти Србије" Јагош Раичевић тада је објаснио да је реч о рутинском експерименту, у коме је испитиван садржај одређених канала и да да су тада откривена два мања извора зрацења за које се није знало и да су дозе биле тек нешто више од уобичајених.