На више од 130 адреса локалних самоуправа стигао је допис Директората цивилног ваздухопловства, који је покренуо иницијативу да свака општина у Србији добије свој регистровани хелидром - сазнају „Новости“.

На општинама је само да пријаве локацију, коју ће Директорат о свом трошку уредити и регистровати за слетање и полетање хеликоптера.

- Већ нам стижу одговори заинтересованих општина - потврђује у изјави за „Новости“ Небојша Старчевић, директор Директората.

- Очекујемо да ће се нашем позиву одазвати све локалне самоуправе. Од њих тражимо само информације о адекватној локацији, а онда ће наши стручњаци да обиђу терен. О трошку Директората ће се направити пројекат, уградити најнеопходнија опрема и регистровати хелидром. Када завршимо тај посао оставићемо хелидроме на коришћење локалним самоуправама и њихова једина обавеза је да их одржавају. Ово је између осталог наш план за ову годину.

Хеликоптери ће тако у свим општинама слетати на званичне хелидроме, који ће се користити за туризам, здравство, привреду...

Иначе, на сајту Директората цивилног ваздухопловства путницима је доступан нови образац за подношење рекламација, а сходно Закону о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају. Овај образац се користи за рекламације у случају ускраћивања укрцавања, смештаја у нижу класу, отказивања и кашњења лета.

Рекламација се прво подноси авиокомпанији, која је обавила или је требало да обави лет. Ако авиопревозник у року од 30 дана не одговори и у складу са законом не обештети путника, рекламација се доставља ваздухопловном инспектору Директората.