Мада поједини приштински политичари и македонски медији тврде да ће одлука о молби Србије за изручење Томора Морине бити донета већ сутра у Скопљу, правне процедуре захтевају извесно време, а на то је недавно указала и македонска министарка правде .

Наиме, Северна Македонија и Србија имају билателарни уговор о изручењу из 2011. године према чијим одредбама би требало да се одлучује о замолници Србије, а суд који утврђује испуњеност услова за изручење поступаће у складу са македонским Законом међународној сарадњи у кривичној материји.

Министарство правде Северне Македоније најавило је да ће захтев за изручење сутра бити прослеђен Основном кривичном суду у Скопљу, који ће разматрати испуњеност услова за изручење.

Македонска министарка правде указала је пре два дана да, када ће Србија добити одговор на свој захтев, зависи од комплетности послате документације коју је послала уз уз молбу за изручење и да ли ће суд евентулано тражити додатну документацију и допунске информације.

Морина је као бивши припадника тзв. Ослободилачке војске Косова, под истрагом Тужилаштва за ратне злоцицне Србије због сумње да је починио ратни злочин против цивилног становиштва на Косову и Метохији.

Према македонском закону, најпре судија за претхони поступак Основног кривичног суда у Скопљу утврђује идентитет особе чија се екстрадиција захтева и саопштава том лицу да је за њим расписана међународна потерница ради екстрадиције.

Даје му поуку да може да ангажује адвоаката по свом избору, као и да мозе да се сагласи са екстрадицијом страној држави по скраћеном поступку.

Уколико се лице лице не сагласи са изручењем по скраћеном поступку, а у овом се очекује да Морина неће дати сагласност, судија списе предмета мора да достави надлежном тужиоцу који ће дати писмено мишљење о испуњености законских предуслова за екстрадицију.

Списе предмета и мишљење тужиоца, судија доставља већу суда које решењем утврдује да ли су испуњени законски услови за екстрадију.

На решење којим је утврђена испуњеност услова за изручење право жалбе у року од три дана имају осумњичени и његов бранилац Апелационом суду.

Ако решење буде потврђено одлуком Апелационог суда, оно постаје правоснажно и доставља се министару правде на сагласност.

Уколико пак веће суда утврди да нису испуњени законки услови за екстрадидцију, његово решење биће достављено по службености Врховном суду Македоније који након добијања мишљења тужиоца, може потврдити, укинути или преиначити решење.

Ако је лице у притвору, у том случају веће суда може да му одмах укине притвор, а може и да га продужи притвор до одлуке Врховног суда Македоније.

Министарство правде РСММакедонски Закон о међународној сарадњи у кривичној материји, предвиђа да министар правде доноси решење којим се одобрава или не екстрадиција.

Такође каже да, на предлог министра "Влада може да донесе одлуку да се лице не изручује ако за то постоје посебно оправдани интереси за државу".

Министарство правде Србије поднело је почетком прошле седмице Северној Македонији молбу за изручење Морине, бившег припадника тзв. Ослободилачке војске Косова.

Билатерални споразум Србије и Македоније, предвиђа да замољена држава мора о молби за изручење донети одлуку без одлагања и о тој одлуци обавестити државу молиљу.

"Свако потпуно или делимицно одбијање молбе за изруцење мора бити образложено", наводи се у у том уговору.

Морина је 24. јула ухапшен на граничном прелазу Блаце - Ђенерал Јанковић, по Интерполовој потерници Србије која га тражи због сумње да је починио ратни злочин против цивилног становништа на Косову и Метохији.

Истрагу против њега у Србији води Тужилаштво за ратне злочине.

Хапшење Морине изазвало је реакције и на косову и у Македонији.