СВАКО ново правило удари возаче по џепу. Чак и када то није предвиђено. Због новог шифрарника боје возила, технички прегледи захтевали су замену саобраћајне исправе. Тако је промена у начину одређивања боје аутомобила многима извукла 1.314 динара за нове исправе. Толико је возаче коштала необавештеност, јер у МУП тврде да замена саобраћајне из тог разлога није потребна.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Технички прегледи и дупло скупљи?

- Возим исти аутомобил 12 година, и на техничком прегледу су ми саопштили да ми је промењена шифра боје возила и да морам да извадим нову саобраћајну дозволу - пожалила нам се читатељка из Београда. - Никада нисам фарбала аутомобил, а пре неколико година сам вадила нову саобраћајну дозволу због "промене боје".

"Новости" су позвале више техничких прегледа и добиле различите одговоре. По једнима, промена шифре боје је основ за мењање саобраћајне, мада нису знали да објасне зашто се то не промени само у чипу саобраћајне. У појединим кућама смо добили информацију да је непотребно мењати исправе, јер се нови шифрарник примењује само за нова возила. Објашњење смо потражили од МУП Србије.

- Новим правилником о техничком прегледу возила, који је почео да се примењује 5. јула 2018, дефинисан је нови начин одређивања боје возила, тако што је прописано да се боја састоји од ознаке за врсту површинске боје (лака), назива основне боје и ознаке тона боје - наведено је у саоопштењу достављеном "Новостима".

Одредбама овог правилника, прописано је да се нови начин утврђивања боје возила примењује само на возила која се први пут региструју и на возила којима се мења саобраћајна дозвола након почетка примене правилника.

У закључку образложења МУП Србије, наглашава се да за возило које је већ регистровано неће бити промењена саобраћајна дозвола због новог начина одређивања боје возила. Осим ако не постоји други разлог за промену саобраћајнее дозволе, као што је промена власника возила или неких других техничких карактеристика аутомобила који се иначе уписују у саобраћајну дозволу.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Беле боје скоро половина аутомобила произведених 2017. године

ШТА ЗНАЧЕ ОЗНАКЕ

ПОСТОЈЕ видљиве ознаке на саобраћајној али и оне које су "скривене" у чипу. Тако је A - регистарска ознака возила, B - датум прве регистрације, I - датум издавања саобраћајне дозволе. C.1.1 - презиме власника, C.1.2 - име власника, C1.3 - адреса власника возила, C.3.1 - презиме корисника возила, C.3.2 - име корисника возила, C.3.3 - пребивалиште (седиште) и адреса корисника возила.

Ознака D.1 је марка возила, D.2 - тип возила, D.3 - комерцијална ознака (модел), E је број шасије, F.1 - највећа дозвољена маса, G - маса, H - важење регистрације, K - хомологацијска ознака, P.1 је радна запремина мотора, а P.2 - снага мотора. У чипу су уписани J - врста возила, P5 - број мотора, L - број осовина, R - боја возила.