НА адресе одбијених кандидата за управника Народне библиотеке Србије стигло је обавештење УО ове установе да су њихове пријаве одбачене. Милош Јанковић, Адам Софронијевић и Дејан Ристић су, међутим, уверени да су испунили услове конкурса, који је расписан 8. априла ове године, па су упутили жалбе Министарству културе. Правно решето прошла су остала двојица кандидата, Ласло Блашковић, досадашњи управник и писац, и Милорад Вучковић, начелник у НБС.

Чланови УО (Вељко Брборић, председник, Драган Хамовић, Драгана Грујић, Драгана Типсаревић и Мирјана Станишић) констатовали су да др Адам Софронијевић, заменик управника Универзитетске библиотеке, нема одговарајуће високо образовање из научне, односно стручне области.

Коментаришући ову примедбу, Софронијевић је у жалби, коју је доставио нашем листу, навео:

- Факултет организационих наука, на пример, пратећи логику структуре уређења Универзитета у Београду, припада групацији техничко-технолошких наука, али пратећи логику научног одређења већа која одлучују о већини академских звања и других академских питања са овог факултета, која су већа друштвено-хуманистичких наука, може се закључити да овај факултет припада пољу друштвно-хуманистичких наука. Најзад, по међународно признатој класификацији научноистраживачких поља "Фраскати", организационе науке и менаџмент су део друштвених наука у петој групи научних поља.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - КАНДИДАТИ ЗА УПРАВНИКА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ: Остали Вучковић и Блашковић


Софронијевић сматра да је у процесу процене садржаја његове пријаве и документације коју је приложио УО учинио превид који се односи на високо образовање. Из пријаве и документације произилази да има високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова на академским последипломским студијама Филолошког факултета Универзитета у Београду у звању доктор филолошких наука.

За писца, а садашњег помоћника за људске ресурсе у Министарству одбране и заменика председника Удружења књижевника Србије Милоша Јанковића, УО је констатовао да није пружио доказ о четири године радног искуства на пословима у руковођењима у установама културе или наставно-научним установама. Сматрајући да његова документација није добро "прочитана", Јанковић је у жалби оспорио тумачења УО.

Пријаву историчара и некадашњег в. д. управника НБС и државног секретара у Министарству културе Дејана Ристића УО је одбацио, због тога што нема десет, како је предвиђено конкурсом, него само седам година рада у култури.

Милош Јанковић, Адам Софронијевић, Дејан Ристић


- У прилогу своје кандидатуре приложио сам чак шест различитих потврда којима доказујем да испуњавам наведени критеријум - истиче Ристић.

Као аргумент, Ристић је доставио потврде којима доказује стечено радно искуство у Архиву Србије, НБС, "Филмским новостима", Републичком заводу за заштиту споменика културе, крагујевачке библиотеке "Вук Караџић", укупно 11 година, десет месеци и три дана.


МИНИСТАРСТВО НА ПОТЕЗУ

О ЖАЛБАМА тројице одбијених кандидата наредних дана одлучиваће Министарство културе, пред којим ће се наћи и предлог УО за управника, који је пре два дана имао разговоре са Блашковићем и Вучковићем, када су дали своје мишљење и планове о раду НБС. Своје мишљење Министарство ће проследити Влади, која ће донети коначну одлуку. Рок је 8. јун, јер тада истиче мандат садашњем управнику.