СИНДИКАТЕ Народног позоришта у Београду ујединила је невоља. Поводом смањења плата и броја запослених у националном театру у оквиру реформе јавног сектора, десет синдиката упутило је отворено писмо потпредседници владе и министарки за државну управу и локалну самоуправу Кори Удовички и министру културе Ивану Тасовцу.

Одлуком Државне ревизорске институције (ДРИ) управа Народног позоришта је приморана да, и поред прошлогодишњег смањења плата од десет одсто и најниже основице за обрачун плата у јавном сектору, додатно смањи плате уметницима и запосленима снижавањем коефицијената за обрачун зарада. Овом одлуком је егзистенцијално угрожено 676 запослених. Плате запослених у Народном позоришту крећу се од минималца до шездесетак хиљада динара.

- Сматрамо да је ситуација неодржива и да је ионако лоше материјално стање запослених у култури сада доведено на најнижи степен - наводи се у писму. - Реформа јавног сектора је нужна, али уколико се спроводи некомпетентно и произвољно, и на штету уметности и запослених у култури, онда се претвара у своју супротност. Свако даље смањење броја запослених трајно би угрозило извођење репертоара и досадашње високе уметничке стандарде.

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, на коју се позива ДРИ, неприменљива је и неодржива, сматрају запослени.

- Захтевано је да се све плате у Народном позоришту ускладе са републичком уредбом. Проблем је што занимања пописана у уредби не одговарају занимањима у Народном позоришту - објашњава Борис Постовник, председник Синдиката музичких уметника. - У уредби је наведено занимање дизајнер, а ми у Народном позоришту имамо креатора сценске маске. Наша правна служба не препознаје да су то иста занимања. Запослене су позиционирали "одокативно", тако да су многима плате драстично смањене. Имамо проблем и са ценом рада. Наша плата је најнижа у односу на све остале јавне службе.

Постовник истиче да је Народно позориште специфично, јер има много различитих занимања - чак 240!

- Не могу сва занимања да се нађу у уредби, али наша правна служба је направила проблем зато што није препознала нека занимања. Сценски маскери и власуљари обављају три посла - производњу, извођење и одржавање - и зато су имали већи коефицијент. Нико се није бунио због тога, знамо да је реч о комплексном послу. Сада су им плате драстично смањене.

Синдикалци сматрају да је потребно урадити свеобухватну анализу занимања без којих позориште не може да функционише, уз уважавање примедаба запослених и управе.

- Проблем у коме смо се нашли могао би лако да буде исправљен, уколико би влада издвојила сат времена и уредбу учинила применљивом. Да не морамо да доказујемо да балерина не може да има седми степен стручне спреме, а носилац је делатности. Да ли балерина треба да заврши шумарство или грађевину да би испунила услове из уредбе? Факултет за балет немамо. Министар Тасовац је на време решио сличне проблеме у Београдској филхармонији. Направио је посебну уредбу која одговара реалном стању - закључује Постовник.

ЗАКОН О ПЛАТАМА

У МИНИСТАРСТВУ државне управе и локалне самоуправе кажу да у сарадњи са ресорним министарствима припремају каталоге радних места у јавном сектору, који ће представљати основ за њихово будуће вредновање.

- Влада Србије је уређење система плата поставила високо на агенди реформских процеса, са циљем отклањања недостатака постојећег система. Усвајање тог посебног закона очекује се до краја године - наводе у Министарству. - Уредба о коефицијентима неће бити полазна основа за будуће вредновање. Оно ће се спроводити по критеријумима које прописује Закон о систему плата, а на основу описа радних места из Kаталога које припремају управо запослени у установама културе. Представници Народног позоришта директно су укључени у тај посао.

РЕШЕЊЕ

- РУКОВОДСТВО Народног позоришта уважава ставове синдиката - каже Дејан Савић, директор националног театра. - Синдикати су засебна правна лица и имају своје ставове. Народно позориште, међутим, мора да спроводи све законе и одлуке државе. Проблем је што имамо уредбу која је стара скоро 20 година и не познаје више од половине занимања у нашем позоришту. Сада се заједнички трудимо да нађемо оптимална решења како бисмо превазишли постојеће проблеме.