Међу запаженим књигама у 2015. издвојили смо оне наслове и ауторе који су на уметнички вредан начин представили доминантне жанрове, поетичко-стилска и тематска опредељења савремене српске литературе. Ово истиче Горан Максимовић, један од четворице критичара чије гласове данас објављујемо.


ЈАСМИНА ТОНИЋ (Београд)


1. "МАЛИ ГЛОСАР КРЕАТИВНОГ ПИСАЊА", Милисав Савић ("Агора")

2. "СТАРАЦ И ПЕСМЕ", Слободан Зубановић (НБ "Стефан Првовенчани")

3 "НЕВИДЉИВА МЕСТА", Томислав Маринковић (НБ "Стефан Првовенчани")

4. "ПОГЛЕД С ТРЕМА", Петар Цветковић ("Танеси")

5. "ГРОЗНИЦА И ПОДВИГ", Тихомир Брајовић ("Геопоетика")


Писана у форми речника, књига М. Савића је занимљиво и јединствено дело, својеврсно упутство будућим писцима, у којем Савић излаже сопствену поетику, али и описује поетичке тенденције у српској књижевности од шездесетих година 20. века до данас. Песничка књига С. Зубановића читаоца води кроз суптилно поигравање животним ситуацијама и измењеним тачкама гледишта праћеним песниковом самоиронијом. Збирка песама Т. Маринковића у потпуности је окренута трагању за откривањем лирског у свакодневном. Меланхолични тон који прожима све песме, прати и песничку тежњу да се у човекову суморну свакодневицу поврати осећање људскости. У књизи П. Цветковића дескриптивни елемент који, на први поглед, има примарну улогу, послужио је песнику да размотри и сагледа неке од значајних тренутака у људском животу, потврдивши још једном препознатљиве и битне одлике свог песничког света. Ослањајући се на релевантна теоријска становишта и на нове приступе интерпретативне методе, у проблемској студији о Иви Андрићу, Брајовић, анализирајући мотив еротског у прози нашег нобеловца, уочава да се у Андрићевим жанровски различитим делима еротска имагинација јавља као модел егзистенцијалног феномена љубави, што свакако значајно доприноси проучавању Андрићевог стваралаштва.

*****
ЈЕЛИЦА ЖИВАНОВИЋ (Београд)


1. "РЕПУБЛИКА ЋОПИЋ", Вуле Журић ("Службени гласник")

2. LA SANS PAREILLE, Милисав Савић ("Агора")

3. "НЕВИДЉИВА МЕСТА", Томислав Маринковић (НБ "Стефан Првовенчани")

4. "ЧИСТИНА", Ана Ристовић ("Архипелаг")

5. "ПОГЛЕД С ТРЕМА", Петар Цветковић ("Танеси")


Журићев "народноослободилачки роман у девет офанзива", као књижевна биографија једног писца истовремено је и дијалог са његовим делом и засебан приповедни свет. Љубавна прича са додацима, коју пратећи Милоша Црњанског пише М. Савић, жанровски испреплетана и композиционо уређена бројем десет, прераста оквире обичног романа. Укршта прошлост и садашњост, уметност и историју, љубав и страдање.

У три издвојене песничке збирке показује се, различитим путевима, да је живот у свим својим испољењима лирски субјект савремене поезије. Књига Т. Маринковића, стварнија од било ког другог света, открива управо оно скривено, неизвесно, спутано свакодневицом и пролазношћу.

Игра видљивог и невидљивог, присутна и у збирци А. Ристовић, делом је померена у другу раван, у виртуелни, привидно стварни свет друштвених мрежа. Полазећи од свакодневних, наизглед обичних животних збивања, поезија П. Цветковића и у новој збирци у непрекидном лирском дијалогу с природом, културом, наслеђем уопште, читаоцу тај живот открива, нудећи нове и више спознаје.

*****
ЧАСЛАВ НИКОЛИЋ (Крагујевац)


1. "ЗАБЛУДЕ ЧИТАЊА", Драган Бошковић ("Службени гласник")

2. "АТАКА НА ИТАКУ", Мирко Демић ("Агора", ГНБ "Жарко Зрењанин")

3. "ЛАГЕР", Љубомир Кораћевић (КОВ)

4. "ЗЛАТНО ДОБА", Звонко Карановић (ЛОМ)

5. "СРПСКИ КУЛТУРНИ ОБРАЗАЦ И СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ", Милан Радуловић (Институт за књижевност и уметност, ПБФ "Свети Василије Острошки"


Проблемска разноврсност, гранање мишљења према различитим областима знања (од литературе и лингвистике, преко историје, геополитике, културологије до медицине и теологије, преко искуства брака, тела, рата, егзила, до љубави и бога), отварају нову Бошковићеву књигу есеја према свима који препознају деликатну мисао о човеку и свету.

Искуство (полу)рата деведесетих година у Хрватској Демићева књига, неретко оптиком бурлеске, осветљава као недопричану, истину "покоља у завичају", као "апокалиптични потоп", доследно, до шаховске табле завичаја и света, до статистички безусловног резултата: "0:0". Јер "победницима припада велика нула", а "пораженима она мања".

Смењивање годишњих доба и ванредних геоисторијских околности у роману Љ. Кораћевића није само прилика да се провери онтолошки и културноисторијски обзор модерног, позноцрњанскијанског света, него да се раскрије и искуство потоње мисли - да се кишовски раствори поетика, да се покажу претпоставке што их приповедање и приповедач морају испунити.Постапокалиптична, дистопијска, холограмска, медитативна, иронична, циклична и симетрична, а у исти мах језички фрагментарна књига песама З. Карановића не само да критички обележава архетип златног доба човечанства, него иронијском осветљењу особито излаже ововремену носталгичну омаму дериватима изгубљеног раја.

Књига М. Радуловића представља опсежан антрополошко-културолошко-теолошки увид и увод у српску књижевност, у градиво и стратегије обликовања српског културног обрасца. Отпочевши прозирањем у природу односа језика и духа старе српске писмености и књижевности, описујући размере уметничког и ширег, духовноисторијског карактера фигура "културне синтезе" у 18. и 19. веку, књига исходује необичним истраживачким форматом - пропитивањем духовности књижевности.

*****
ГОРАН МАКСИМОВИЋ (Ниш)


1. "АТАКА НА ИТАКУ", Мирко Демић ("Агора")

2. "ХВАТАЊЕ СТРАХА", Радосав Стојановић ("Панорама")

3. "У САГЛАСЈУ СА МОКРАЊЦЕМ", Власта Младеновић (СКЗ)

4. "СИЛАЗАК У САМОЋУ", Ђорђо Сладоје ("Филип Вишњић")

5. "ДОГАЂАЈ И ПРИЧА", Душан Иванић (Филозофски факултет Ниш)

Књижевно историјска студија Д. Иванића представља изузетан пример тумачења мемоарске прозе у новијој српској књижевности. Прозни рукописи М. Демића и Р. Стојановића на аутентичан начин приказују парадоксе савременог живота разапетог између ратних страдања и тихог биолошког нестајања читавих покрајина и народа. Збирке песама В. Младеновића и Ђ. Сладоја представљају снажну реинтерпретацију традиције, као и српске духовности прожете индивидуалним и регионалним посебностима.