КНЈИЖЕВНИЦА Зорица Б. Перуничић (1954) недавним објављивањем романа **Модрина душе** (Постамент) заокружила је својеврсну трилогију у којој су и књиге **Тестамент** и **Аргумент**. У новом роману, који је као и претходне објавила **Чигоја штампа** ауторка се кроз занимљиву фабулу бавила постаментима личности, које је поставила насупрот опредмећеним материјалним постаментима.
Четири уметнице имењакиње (Василиса): Вороњинова, Икодиновићева, госпође Левије (млађа и старија) представљају, надасве, необичне личности. Прве две носе у себи **светле постаменте**, за собом остављају задужбине које генерацијска смена прихвата. Насупрот њима, две потомкиње Левије (такође, сликарке) носе у себи рђаве постаменте, који их упућују ка животним странпутицама. Обе се одају животним пороцима, коцки, пићу, чинећи при том фаталне поступке по себе и околину.
- Трагала сам за свевременим темама у животној свакодневици - каже нам Перуничићева. - У замецима стваралачког рада нисам имала јасно оформљену концепцију фабуле. **Модрина душе** је психолошки роман, пун метафора и сензибилитета. У ствари, та модрина душе представља сензибилитет мојих књижевних јунака. Уколико је осећајност израженија, утолико су душевне модрине уочљивије. У супротном оне бледе, али остају присутне у души јунака.
Перуничићева је своју књижевну каријеру започела још у гимназијским данима, када је интензивно објављивала есеје у **Књижевним новинама** и **Политици**. После успешно завршених студија књижевности, предавала је у 14. београдској гимназији, а већ неколико деценија ради на прочишћавању и дотеривању текстова у **Новостима**, увек, истиче списатељица, у координацији са непосредним аутором.
- Са изузетним ентузијазмом, као и у почетку, са истом љубављу приступам тексту. Стваралачки рад покушавам да ускладим са озбиљним послом у новинској кући. И отуда су поникли моји романи.
Осим ове замашне трилогије, Перуничићева је на основу фељтона који је објавила у **Политици** **Црњански и Давичо - непознате паралеле** објавила књижевно-критичко дело **Андрић, Давичо, Црњански - у истом поетском огледалу**. А њене већобјављиване научне студије, стручне рецензије, књижевне критике, обједињене ускоро би требало да изађу у обимној књизи од 1.200 страна насловљеној **Есејистички профили**, опет у издању **Чигоја штампе**.
- На основу стеченог знања спроводим истраживачки поступак над књижевним делом. Више година бавила сам се откривањем књижевног материјала неких писаца о којима су други ретко или нису уопште писали.