НА Железничкој станици "Прокоп" завршени су грађевински радови на изградњи првог перона и дела бетонске плоче, која ће бити основ будуће станичне зграде. Вредност изведених радова износи 400 милиона динара.

Радови су трајали осам месеци, а финансирани су средствима која су преостала из фазе 1 кредита Кувајтског фонда за арапски економски развој. Неимари су завршили армирано-бетонску конструкцију, темеље, стубове и греде првог перона и плоче на коти 105, која делимично наткрива први и други колосек.

Потпорни зид према установи "Рудо" је уклоњен, као и тло иза њега, али је косина додатно осигурана због стабилности и спречавања урушавања, а израђен је привремени приступни пут с платоа код ове установе.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - “Прокоп“ комплетан за две године 

Осим грађевиских радова, урађена је хидроизолација конструкције на плочи, кишна канализација за одвод воде и дренажа дуж комбиноване потпорно ослоначке конструкције. Од електро-радова израђена је громобранска инсталација са уземљењем преко конструкције на коти 105.

Пројектну документацију урадио је Саобраћајни институт ЦИП, а извођач радова била је фирма BAUWЕSEN.

КРЕДИТ ЗА ФАЗУ 2

У ТОКУ наредне године очекује се да Кувајтски фонд за арапски економски развој одобри кредитна средства за фазу 2, где би се радила преостала два сегмента плоче на коти 105, али и почела изградња станичне зграде.