УСТАНИЧКУ и Дарвинову улицу на Вождовцу спајаће Нова кумодрашка улица, дуга око 1.630 метара! Дирекција за градско грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за ову саобраћајницу, који обухвата више од девет хектара, а у оквиру плана, осим улице, предвиђене су површине за становање и комерцијалне садржаје.

Прочитајте још: ОБНОВА ТРГА РЕПУБЛИКЕ: Посао за "Штрабаг" или "Енергопројект"

Планирана деоница Нове кумодрашке улице пружа се од раскрснице постојеће Кумодрашке и Дарвинове улице до раскрснице улица Мишка Јовановића и Љубе Ковачевића, што ће бити нова деоница. Затим ће обухватити постојећу трасу Улице Мишка Јовановића, наставити даље ка северу преко "Имо моста", где прелази Улицу Стевана Првовенчаног односно ауто-пут и повезује се са Устаничком улицом.

Веза са Унутрашњим магистралним полупрстеном (УМП) планирана је преко сервисних саобраћајница паралелних ауто-путу. Дуга скоро 1,6 километара, укрстиће се са ауто-путем, па је урађено денивелисано решење. Зато је у зони укрштаја планирано проширење профила улице и реконструкција постојећег моста. На месту постојeћег надвожњака, преко ауто-

-пута Београд - Ниш, предвиђа се изградња мостовске конструкције дуге око 115 метара са две раздвојене коловозне површине и са пешачким стазама. Идејним пројектом предвиђено је и да буде ослоњена на шипове.

Прочитајте још: Весић: Два велика тендера ускоро за реконструкцију центра

И док ће пун програм веза ова нова улица имати у укрштањима са Устаничком, Мишка Јовановића, Љубе Ковачевића, Витановачком и Дарвиновом, уливно-изливну везу имаће са Типографском, Пеке Павловића, Кнеза Богосава и Лијачком. Веза Нове кумодрашке улице и ауто-пута биће преко Устаничке и Видске улице са северне стране, а са јужне Хусовом улицом. До реализације УМП-а, део планиране сервисне саобраћајнице и југоисточне рампе билi би у функцији повезивања улице ауто-пута и Нове кумодрашке улице.


Биће изграђена и бициклистичка стаза, која ће бити одвојена ивичњаком и визуелно другачијом обрадом површинског слоја. У зони укрштаја нове саобраћанице са Витановачком улицом планирана је и изградња јавног паркинга са 97 паркинг-места. Дуж нове саобраћајнице биће посађен дрворед.

ЈАВНИ УВИД

У ЗГРАДИ Градске управе града Београда, у Улици 27. марта, до 11. јула сваког радног дана од 9 до 18 часова моћи ће да се погледа план ове саобраћајнице. Јавна седница Комисије за планове одржаће се у згради Градске управе града Београда 26. јула.