ЗИМИ, током хладних дана, Београђанима прете казне ако не скину леденице са својих кућа и зграда, односно не очисте простор испред стамбених објеката. Међутим, много је мање познато да би, теоретски, могли да "попију" казну и због - лишћа!

Иако се чишћење лишћа нигде не наводи као посебна ставка и обавеза, оно је део редовног одржавања простора око зграда. То подразумева кошење траве и орезивање живе ограде, корова и другог растиња, одржавање тротоара, стаза, као и уклањање грађевинског и другог отпада. Зато је неопходно свакодневно прикупљање лишћа, у супротном сви станари стамбене зграде могу бити кажњени.

- Стамбена зграда има својство правног лица у пословима који се односе на одржавање и коришћење стамбене зграде - наводе из Секретаријата за инспекцијске послове. - Одлуком о комуналном реду, новчаном казна у износу од 100.000 динара, зграда може бити кажњена као правно лице уколико се површина око зграде или ограде не држи у уредном стању.

Дакле, како би стамбени објекат и дворишта увек лепо изгледали, неопходно је њихово редовно одржавање. Поред обавезног чишћења снега испред улаза, сви станари морају да током целе године одржавају бетонске површине, тротоаре, прилазне стазе згради...

КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА И ИНСПЕКЦИЈА

ЗА спровођење Одлуке о комуналном реду надлежни су комунални инспектори и комунални полицајци. Они, међутим, углавном реагују по пријави кад је нека површина око зграде неуредна.