КРИЗА и беспарица јаче су и од бомби, ако је судити по стању на рачуну "Јавног предузећа за склоништа" након претходне године пословања. Подземне воде, противправно заузимање склоништа, све мањи број закупаца, као и законске новине, према тренутним проценама, свеле су нето добитак од скоро 275 милиона динара из 2012. године, на губитак већи од 98 милиона динара у 2013. години!

Иако "Јавно предузеће за склоништа" управља са око 1.500 јавних и блоковских склоништа у 48 општина Србије, у Београду се налази укупно 1.025, а свега 320 је тренутно под закупом. Некада уносан бизнис данас је постао "рупа без дна".

- Број мирнодопских корисника опао је последњих година, као резултат економске кризе. Како су објекти укопани у земљу, немају санитарни чвор, приступ возилима, најчешће се користе као разни магацински простори, фитнес-центри, фолклорни клубови, производно-продајни простори - објашњавају из ЈПС.

Општина Нови Београд предњачи по броју склоништа, има их укупно 250 на списку надлежности ЈПС. Такође, само се овде могу наћи такозвана атомска склоништа, односно склоништа са највећим појединачним капацитетом и степеном заштите. У већини новобеоградских склоништа смештене су теретане, спортски клубови и трговине на мало, док на надземним пословним локалима светле рекламни знаци коцкарница и кладионица. Прави Лас Вегас у малом може се видети у блоковима 61, 62, 63 дуж Јапанске улице, где су наши репортери побројали десетак њих.

Међутим, велике губитке на рачуну ЈПС праве чак 109 склоништа, која су узурпирана због несавесних појединаца, па су доспела и пред суд. Спора правда иде наруку станарима, па чак и бившим закупцима подземних објеката да користе просторије без икаквих накнада.

ВЕЋИНА СТАРА ПО 40-50 ГОДИНА НАЈСТАРИЈА склоништа који су на управљању код ЈПС су 12 лагума, док је већина оваквих објеката претежно изграђена после Другог светског рата, између седамдесетих и деведесетих година прошлог века. Од оснивања ЈПС, 1992. године, до данас, њиховој надлежности придодато је око 110 блоковских склоништа од инвеститора.

- У пет склоништа нам је потпуно онемогућен улаз, док за 51 објекат немамо кључеве од улазних врата, која припадају станарима. Чак ни након раскинутих уговора закупа, најчешће због неплаћања обавеза, закупци одбијају да предају склоништа - истичу из ЈПС. - Приморани смо да чекамо дуга разрешења спорих судских поступака током којих не можемо објекте понудити тржишту, тако да држава остаје без механизама да спречи узурпацију сопствене имовине.

Нестао је и приход финансирања основе делатности са изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама 2012. године, када су укинуте обавезе инвеститора да плаћају накнаду за изградњу и одржавање склоништа, уколико не граде овакав објекат.

За начин и уопште изградњу подземних објеката, као и подрума, законска новине дају поптнуо одрешене руке грађевинцима, па се склоништа можда уопште неће ни градити. Из ЈПС упозоравају да није регулисано ни питање изградње склоништа за склањање запослених, затечених на јавним местима, у школама и болницама, а финансирање из закупнина мирнодопског коришћења подземних објеката и локала нису довољна за ни за обављање свих активности овог предузећа.


КВАДРАТ ОД 50 ДО 500 ДИНАРА

ЦЕНА закупа склоништа зависи од локације и квалитета. Тренутно је по квадратном метру потребно издвојити између 50 и 500 динара, мада је просечна цена у 2013. години износила око 160 динара. Износ се умањује за 30 одсто у односу на цену магацинског простора за одређену градску зону. Квалитет склоништа, заједно са увек присутним коефицијентом објекта, обара цену закупа и за 50 одсто у односу на сличне просторе које тржиште нуди.

ЧАК 62 ОБЈЕКТА МАНјЕ ОТПОРНОСТИ

СКЛОНИШТА су због свог положаја изложена честим плављењима, што због подземних вода, хаварија на инсталацијама или неодржаваних дренажних система. На снижавање степена отпорности чека 62 склоништа због лошег стања у којим се налазе. Проблем је и набавка нове опрема и уређаја, који, такође страдају. Разлог - нема тачно дефинисаних техничких спецификација у прописима, али ни домаћих произвођача.


УСЛОВИ, УСЛОВИ

ПРИЛИКОМ коришћења склоништа постоје одређени услови који се морају испунити: није дозвољена адаптација која би могла да умањи отпорна својства објекта, погоршање техничких и хигијенских услова склоништа, али и нарушавање основне функције објеката у непосредној близини. Такође, забрањено је складиштење експлозивних, отровних и запаљивих материја.