ПЛУЋНО крило Београда - Звездарска шума "преживела" је последњу седницу Скупштине града, када је већина одборника усвојила План детаљне регулације подручја градске парк-шуме Звездара, уз амандман председника Скупштине Александра Антића, којим се спречава пробијање нових саобраћајница.

Тиме је усвојен један од најважнијих захтева удружења "Заштитимо Звездарску шуму", иза којих је стало 502 Београђана, који живе непосредну уз природну целину од посебним природним вредностима.

- Задовољни смо донетом одлуком, али и даље забринути, да се у будућности опет не појави неки сличан план, од оног првобитног - прича Владимир Мартиновић испред удружења "Заштитимо Звездарску шуму", подсећајући да је намеравано пробијање пет нових саобраћајница кроз Звездарску шуму, чиме би се посекло 3,2 хектара густе шуме.

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН Према речима Милана Вуковића, градског секретара за урбанизам и грађевинске послове, у Генералном урбанистичком плану Звездарска шума евидентирана је као постор са посебним природним вредностима, који се мора заштитити од непланске градње.
- План се односи на простор од 162,72 хектара, од чега је 138,92 хектара на јавном грађевинском земљишту, а остатак је планиран као остало грађевинско земљиште. У жижи интересовања су, свакако, јавне зелене површине, то јест парк-шума, која према плану заузима 99,2 хектара – рекао је Вуковић.

- Ипак, још увек је неизвесна будућност два хектара шуме слабијег квалитета на падини према Карабурми и Миријеву. Они су одраније предвиђени за грађевинско земљиште - прича Мартиновић.

Према његовим речима, чим се усвоји градски буджет за наредну годину, Удружење ће послати званичан захтев Скупштини, за усвајање студије заштите шуме на врху Звездаре.

Прдседник скупштине Александар Антић, истиче да се власт према Звездарској шуми понаша веома одговорно, и да нису подлегли притисцима инвеститорима који су тражили да тамо граде пословно-стамбене садржаје.

- Нисмо дозволили да се ова шума пресеца новим саобраћајницама и то смо ограничили тако што ће кроз ову зелену површину моћи да пролазе пешачке стазе, само од природног материјала без асфалта - рекао је Антић. - Активне зелене површине Планом нису смањене, јер је градња дозвољена само у крајње рубним деловима. У шуми се само гради око 200 паркинг места, за потребе спортских активности. Тиме грађани добијају адекватан простор за паркирање возила, која онда не би остављали на зеленим површинама.

Парк-шума Звездара простире се на површини од око 137 хектара, од чега је 21 хектар уређен као парк. Просечна старост вегетације износи око 60 година, а највећи број стабала посађен је 1948. године у великим акцијама пионира и младих горана. Шуму чине чисте или мешовите врсте дрвећа - храст лужњак, багрем, црна и канадска топола, амерички јасен, горски јавор, бели јасен, црни и бели бор.